Kääntöpiiri-hanke 2017-2019

Hanke tarjoaa laaja-alaista tukea lyhytaikaisvangeille Tampereella ja Helsingissä.

Kääntöpiiri on STEA:n rahoittama kehittämishanke, jota hallinnoi Tampereen Silta-Valmennusyhdistys.

Hankkeessa työskentelee kolme työntekijää Silta-Valmennusyhdistyksessä Tampereen
alueella. Kriminaalihuollon tukisäätiö vastaa kehittämishankkeesta Helsingissä yhden työntekijän voimin.

Kohderyhmä
Hankkeen kohderyhminä ovat lyhyiltä tuomioilta vapautuvat (alle 12 kk) ja yhdyskuntaseuraamusta sekä valvottua koevapautta suorittavat.

Tavoite
Tavoitteena on luoda asiakkaille laaja-alainen palveluohjaus- ja palvelumalli järjestöjen,
Rikosseuraamuslaitoksen ja kuntien yhteistyönä, ns. yhden luukun malli.

Kehitettyä mallia on tarkoitus levittää suurimpiin kaupunkeihin myös muualle Suomeen.

Hankkeen asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä työntekijöihin. Kritsin työntekijä Helsingissä on ohjaaja Mari Koli.

Hanke on tilapäisesti tauolla työntekijävaihdoksen takia. Ilmoitamme jatkosta tällä sivulla.

Hankkeen sivut Tampereen Silta-Valmennusyhdistyksessä

VERKKOVARAANI