Maalinnoitus-hanke

Maalinnoitus-hankkeessa siivottiin ja hoidettiin Helsingin alueella sijaitsevia Viaporin maa- ja merilinnoituksen maarintaman tukikohtia yhdyskuntaseuraamuksiin sisältyvänä työpalveluna.

Hankkeen toiminta toteutettiin osana Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa. Hanke kuului toimintalinjaan 5., Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Sen erityistavoitteena oli työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

Oman panoksensa hankkeen toimintaan antoivat myös Helsingin kaupungin rakennusvirasto HKR ja Rikosseuraamuslaitos (Rise), jotka rahallisen panostuksen lisäksi osallistuivat hankkeen toiminnan organisoimiseen.

Työmaiden järjestelyistä, kuten jätteenkäsittelystä, vastasi HKR.

Rikosseuraamuslaitos huolehti laissa yhdyskuntaseuraamustoimistojen valvojille kuuluvista tehtävistä, sekä osallistui tarvittaessa hankkeen seurantaan ja arviointiin liittyvien asiakaskyselyjen keräämiseen.

Hankkeen toiminta lähenee loppuaan


Loppusyksystä 2017 hankkeen työtoiminta on toistaiseksi loppunut, kun Euroopan sosiaalirahaston rahoittama kokeilu tulee päätökseensä vuoden lopussa. Jatkorahoitus on kuitenkin etsinnän alle, sillä tarvetta ja tahtoa ryhmämuotoisen yhdyskuntaseuraamustoiminnan järjestämiselle löytyy. Myös maalinnoituskohteiden hoito on pitkäjänteistä työtä, ja kohteiden siistinä pysyminen vaatii jatkuvaa ylläpitoa.

Yhdyskuntapalvelu ympäristönhoitoa- ja siivousta tehden


Hankkeen aikana ehdittiin siistimään linnoituskohteita Kannelmäessä, Kivikossa ja Maunulassa.

Asiakkaiden työt linnoituksilla sisälsivät erilaisia ympäristönhoitoon ja -siivoukseen liittyviä tehtäviä, kuten roskien ja kasvillisuuden poistamista linnoitusrakenteista ja niiden ympäriltä.

Lisäksi asiakkaat osallistuivat Helsingin kaupungin toteuttamaan pienpuustonhoitoon alueella tekemällä niin kutsuttua risusavottaa, eli keräämällä kaadettua vesakkoa kasoihin haketusta varten.

Töitä tehtiin suurelta osin perinnemaisemanhoidon menetelmin, käyttäen pääasiallisesti käsikäyttöisiä työvälineitä, kuten oksasaksia, vesuria, siimaleikkuria tai viikatetta.

Töihin perehdytettiin palvelun aikana, eikä aikaisempaa työkokemusta vaadittu. Osallistumisen edellytyksenä olivat ainoastaan riittävän varmat jalat vaihtelevassa maastossa liikkumiseen, sekä halu viettää aikaa raittiissa ilmassa kulttuurihistoriallisesti arvokasta linnoitusta hoitaen.


6624-ml-talonkyy.jpg

Tiedostelut Kehitysjohtaja Maarit Suomelan kautta
050 4124 302
maarit.suomela a krits.fiRise
EU-sosiaalirahastologo
Ely-logo
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
6be6-ml-salla.jpg
Salla Tenhovirta: Ihmiset eivät aina ymmärrä maalinnoitusten jäännöksiä muistomerkeiksi, vaan pitävät niitä jopa kaatopaikkoina. Opastaulut ja valmiit polut voisivat auttaa asiaa.
Maalinnake1VERKKOVARAANI