Maalinnoitus-hanke

Maalinnoitus-hankkeessa siivotaan ja hoidetaan Helsingin alueella sijaitsevia Viaporin maa- ja merilinnoituksen maarintaman tukikohtia yhdyskuntaseuraamuksiin sisältyvänä työpalveluna.

Hanke toteutetaan osana Euroopan sosiaalirahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa. Hanke kuuluu toimintalinjaan 5., Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Sen erityistavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

Oman panoksensa hankkeen toimintaan antavat myös Helsingin kaupungin rakennusvirasto HKR ja Rikosseuraamuslaitos (Rise), jotka rahallisen panostuksen lisäksi osallistuvat hankkeen toiminnan organisoimiseen.

Työmaiden järjestelyistä, kuten jätteenkäsittelystä, vastaa HKR.

Rikosseuraamuslaitos huolehtii laissa yhdyskuntaseuraamustoimistojen valvojille kuuluvista tehtävistä, sekä osallistuu tarvittaessa hankkeen seurantaan ja arviointiin liittyvien asiakaskyselyjen keräämiseen.


Maalinnoitus-hanke on myös Facebookissa!

Toiminta käynnissä KannelmäessäMaalinnoitus-hankkeen ensimmäisenä työkohteena ovat Kannelmäessä sijaitsevat kaksi tukikohtaa.

Puolustusasemat kiertävät kallion lakea Rumpupolunpuisto-nimisessä taajamapuistikossa, jolla on tärkeä merkitys tiiviisti rakennetun alueen viihtyisyydelle. Puistoa käytetään paljon läpikulkuun ja koiranulkoilutukseen, ja kesäisin lähiseudun asukkaat viettävät siellä myös aikaa aurinkoa ottaen.

Linnoitusrakenteet koostuvat yhdys- ja taisteluhaudoista, tulipesäkkeistä ja räjäytetyistä suojahuoneista. Vaikka puiston yleisilme on puustonhoidon seurauksena pysynyt melko avarana, rakenteet ja niiden lähiympäristöt ovat paikoin vesakon, pensaiden ja muun kasvillisuuden peittämät.

Myös kaikenkokoista roskaa ja jätettä on vuosien saatossa kertynyt rakenteisiin paljon.

Yhdyskuntapalvelu ympäristönhoitoa- ja siivousta tehden


Asiakkaiden työt Rumpupolunpuistossa sisältävät erilaisia ympäristönhoitoon ja -siivoukseen liittyviä tehtäviä, kuten roskien ja kasvillisuuden poistamista linnoitusrakenteista ja niiden ympäriltä.

Lisäksi asiakkaat osallistuvat Helsingin kaupungin toteuttamaan pienpuustonhoitoon alueella tekemällä niin kutsuttua risusavottaa, eli keräämällä kaadettua vesakkoa kasoihin haketusta varten.

Töitä tehdään suurelta osin perinnemaisemanhoidon menetelmin, käyttäen pääasiallisesti käsikäyttöisiä työvälineitä, kuten oksasaksia, vesuria, siimaleikkuria tai viikatetta.

Töihin perehdytetään palvelun aikana, eikä aikaisempaa työkokemusta vaadita. Osallistumisen edellytyksenä ovat ainoastaan riittävän varmat jalat vaihtelevassa maastossa liikkumiseen, sekä halu viettää aikaa raittiissa ilmassa kulttuurihistoriallisesti arvokasta linnoitusta hoitaen.

Asiakkaat saavat lainaksi työvaatteet. Turvatyökengät tarjoamme jokaiselle omaksi. Lisäksi halukkailla on mahdollisuus suorittaa työturvallisuuskortti osana työpalvelua.

Miten mukaan?


Jos sinulle on määrätty yhdyskuntapalvelua, valvontarangaistus, nuorisorangaistus tai valvottu koevapaus ja olet vailla palvelu- tai työvelvoitteen suorituspaikkaa, ota yhteys omaan valvojaasi tai suoraan Maalinnoitus-hankkeen henkilökuntaan. Yhteystietomme löydät sivun oikeasta reunasta.

6624-ml-talonkyy.jpg

Projektipäällikkö
Salla Tenhovirta
050 5761 150
salla.tenhovirta a krits.fi

Työ- ja palveluohjaaja
Taru Kontiomaa
050 3447 584​
taru.kontiomaa a krits.fi


Rise
EU-sosiaalirahastologo
Ely-logo
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
6be6-ml-salla.jpg
Salla Tenhovirta: Ihmiset eivät aina ymmärrä maalinnoitusten jäännöksiä muistomerkeiksi, vaan pitävät niitä jopa kaatopaikkoina. Opastaulut ja valmiit polut voisivat auttaa asiaa.
Maalinnake1VERKKOVARAANI