Nuorten toimintakeskus -hanke 2016-2019

Hankkeessa kehitetään elämänhallintaa tukevaa toimintaa 15-29 -vuotiaille nuorille.

Matalan kynnyksen toimintakeskus sijaitsee Helsingin Sörnäisissä Kinaporin kiinteistössä.

Tavoitteet


Hankkeessa kehitetään nuorille suunnattuja elämänhallintaa, rikoksettomuutta ja päihteettömyyttä tukevia toimintoja nuoria kiinnostavin keinoin.

Kohderyhmä


15-29 -vuotiaat nuoret

Toiminta


Toiminnan perustana on keskuksen päivärytmi, jota ylläpidetään ruoanlaiton, liikunnan, harrasteiden ja musiikin keinoin.

Keskuksella on vahva yhteistyöverkosto eri alojen toimijoiden kanssa, tavoitteena täyttää jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Hankkeen työntekijät ovat asiakkaiden arjessa vahvasti mukana ja tukena.

Nuori voi tulla suorittamaan keskukseen mm. koevapautta, yhdyskuntapalvelua tai työssä oppimista. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden tahojen kanssa.

Myös nuorten perheet otetaan tarvittaessa mukaan tuen piiriin.

Hanketta tukee STEA.


Projektipäällikkö
Mirja Salo
050 4124 039
mirja.salo a krits.fi

Projektityöntekijä
Kimmo Gustafsson
050 4094 695
kimmo.gustafsson a krits.fi

Kinaporinkatu 2 E 39
00500 Helsinki
Käyntiosoite
Kinaporinkatu 2 B 20 (summeri), porttikongin kautta.

VERKKOVARAANI