Kuntouttava vankityö (KuVa, 2004 - 2006)

Kuntouttavan vankityön tarkoituksena oli luoda vankilaelämän ja vankilan jälkeisen elämän väliin keskeytymätön työhönkuntoutuksen polku, jossa vankia tuetaan päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen ja autetaan siviilielämään kuuluvissa arjen asioissa.

Helsinkiläisille vangeille tarkoitettu Kuva-ohjelma oli aloitettu viranomaisyhteistyönä v. 1999.

Kriminaalihuollon tukisäätiö aloitti vastaavan kuntouttavan vankityön Hämeenlinnassa v. 2004 neljän osapuolen yhteistyöhankkeena.

Ohjelmaan valitut vangit olivat sijoitettuina Hämeenlinnan vankilan Ojoisten työsiirtolaan ja Vanajan avovankilaosastolle.

Kriminaalihuollon tukisäätiö vastasi koko RAY-rahoitteisen projektin koordinoinnista ja suunnittelusta.

KuVa_HML

Projektin asiakastyön päättymisen jälkeen tuotettiin KuVa-projektin seurantaa ja tutkittiin saatuja oppeja Luotsi-säätiössä toteutettavaa kuntouttavan vankityön toimintaa varten. Valmistelussa oli myös puitesopimus, jonka perusteella voidaan tehdä vankien ja vapautuneiden palvelusopimuksia.

KuVa-projektin päätösseminaari pidettiin Hämeenlinnassa 22.11. 2006. Tavoitteena oli käynnistää projektin kumppanuussopimukseen perustuva asiakastyö uudistetussa muodossa ja uusien vankien kanssa. Tällöin Luotsi-säätiö tuottaa KuVa-palvelut Vanajan vankilan ja Hämeenlinnan seudun työvoiman palvelukeskuksen tilauksesta.


KuVa-projektin koko aineisto:

KUVA-kansio
KuVa-kansio: Kuntouttava vankityö Hämeenlinnan seudulla. Seminaarimuistio ja KuVa-projektissa kertynyt aineisto, 2006. Jarno Ruotsalainen.
2,3MB, päivitetty 11.9.2012

Materiaalit

PÄÄTÖSSEMINAARI
Projekti päättyy, yhteistyö kehittyy
Seminaari Kuntouttavan vankityön kumppaneille ja sidosryhmille, Tykistömuseo, Hämeenlinna
22.11.2006 klo 9.30 – 12.30

Seminaarimuistio KuVa-hanke
Kuntouttava vankityö Hämeenlinnan seudulla - Projekti päättyy, yhteistyö kehittyy. Seminaarimuistio ja seminaarin ohjelma (Jarno Ruotsalainen).
75KB, päivitetty 11.9.2012


LUENTOAINEISTO:

Ruotsalainen ja Ritala : Mikä muuttuu?
989KB, päivitetty 11.9.2012

Jarno Ruotsalainen: Kuntouttava vankityö Hämeenlinnan seudulla
2,6MB, päivitetty 11.9.2012

Seija Juntunen: Asiakastyöstä KuVa-projektissa
2,3MB, päivitetty 11.9.2012

Vuokko Karsikas: Helsingin Kuvan kokemuksia 2006
51KB, päivitetty 11.9.2012

Luotsi 2007
Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö
4,1MB, päivitetty 11.9.2012


HANKKEEN LOPPURAPORTTI

KUNTOUTTAVA VANKITYÖ
Selvitys työhönkuntouttamisen roolista vankeinhoidossa
657KB, päivitetty 11.9.2012
VERKKOVARAANI