Terve-hankkeen tuottamaa materiaalia

Rangaistukseen tuomittujen huumeidenkäyttäjien terveystieto- ja vertaistukiprojekti (Terve) 2005-2008

Laajassa Terve-projektissa Kriminaalihuollon tukisäätiö oli yhteistyössä vankeinhoidon ja päihdekuntoutusjärjestöjen kanssa kehittämässä entistä vaikuttavampaa mallia rikoksiin syyllistyneiden huumeidenkäyttäjien terveyskäyttäytymisen ja -tiedon parantamiseksi.

Tavoitteena oli vähentää huumeiden käytöstä aiheutuvia tartuntatauteja ja muita terveydellisiä ja sosiaalisia riskejä ja haittoja sekä lisätä turvallisuutta. Uutena keinona hoitoonohjauksessa, haittojenehkäisytyössä sekä terveystiedon välittämisessä kokeiltiin vertaistoimintaa.

Projekti tuotti mm. Terve-vankikurssin ohjaajakoulutukseen. Koulutusta järjestetään vuosittain Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa Tikkurilassa. Terveysneuvontatyön materiaali on opetuksessa tarpeen ja sitä voi myös helposti hyödyntää kaikessa huumeita käyttävien kanssa tehtävässä työssä.

► Kirjallisen materiaalin lisäksi Projekti teetti suomenkielisen version kanadalaisesta vankiladokumentista ”Getting out - staying safe” ja se sai nimekseen "Siististi siviiliin". DVD jaettiin kaikkiin vankiloihin helmikuussa 2009.

Terve-kurssin ohjaajia
Ensimmäisen Terve-kurssin kurssilaiset ja alarivissä kurssin vetäjät projektikoordinaattori Liisa Uusitalo, vastuuopettaja Sari Viikki-Ripatti ja projektityöntekijä Eeva Tamminen keväällä 2008.


Kurssimateriaali "Huumeita käyttävien terveysneuvontatyö vankiloissa"
I osa Terveysneuvonnan perusteet
II osa Terve-kurssin ohjaajan opas
III osa Terve-kurssin opetussisällöt
Tulostukseen paremmin sopivat kopiot löydät täältä

Muuta materiaalia

Projektissa suomennettu WHO:n selvitys.
Vankilat, päihteet ja haittojen vähentäminen
Vankilat, huumeet ja haittojen vähentäminen -tilannekatsaus hyväksyttiin 22. lokakuuta 2004 De Leeuwenhorstissa, Alankomaissa Maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämässä vankiloita ja terveyttä käsittelevässä kansainvälisessä tapaamisessa.
485KB, päivitetty 13.7.2012

Projektin toteuttama, erityisesti vangeille suunnattu Teksti-TV-kampanja
Teksti-TV-kampanja
779KB, päivitetty 13.7.2012
Teksti-TV-kampanjan arviointi
Kampanjaraportti
1,2MB, päivitetty 13.7.2012

Vankiloihin jaettu terveystietoesite piikkihuumeiden käytöstä
Tietoa päihteidenkäyttäjille vankilaan
104KB, päivitetty 13.7.2012

Projektin loppuraportti "Siististi siviiliin"
Siististi siviiliin
Projektin loppuraportti
183KB, päivitetty 13.7.2012

Pieneen kokoon taittuva vertaistyötä esittelevä haitariesite, kumpikin puoli omana kuvanaan.
Vertaishaitari 1
1,2MB, päivitetty 13.7.2012
Vertaishaitari 2
1MB, päivitetty 13.7.2012

VERKKOVARAANI