SAUMAn jatkohanke 2017-2018: Vakavien rikosten jälkisovittelun juurruttaminen osaksi sovittelutoimistojen toimintaa

Vakavien rikosten jälkisovittelutoiminta vakiinnutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lakisääteisen rikossovittelun yhteyteen. Hankkeelle on saatu jatkorahoitus (STEA) vuosille 2017-2018.

Hankkeen aikana muutamien sovittelutoimistojen henkilökuntaa koulutetaan toteuttamaan jatkossa jälkisovitteluja.

Aloiteet tehdään vuoden 2018 loppuun saakka suoraan jatkohankkeen työntekijöille Arja Konttilalle ja Riikka Hiitelälle. Aloitteen voi tehdä vakavan rikoksen uhri, uhrin omainen sekä tekijä tai hänen edustajansa.

Uusien jälkisovittelijoiden koulutus alkaa huhtikuussa 2017. Koulutuksen tavoitteena on luoda käytännölliset valmiudet toimia sovittelijana vakavissa henkeen ja terveyteen kohdistuneissa rikoksissa.

Koulutukseen osallistuu 8 sovittelutoimistojen palveluksessa työskentelevää henkilöä. Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, lähiopetuksesta, harjoittelusta, pienryhmätyöskentelystä sekä oppimispäiväkirjan laatimisesta. Koulutus on laajuudeltaan 100 tuntia ja Suomen ensimmäiset jälkisovittelijat valmistuvat keväällä 2018.

Pääsääntöisesti näitä asioita voidaan käsitellä jälkisovittelussa vasta tuomion antamisen ja oikeusprosessien päättymisen jälkeen.

Restoratiivisen ajattelun lisäämiseksi myös vankien keskuudessa yhtenä tavoitteena on vakiinnuttaa Kylmäkosken vankilaan restoratiivinen päihdekuntoutusosasto, jonka toiminta perustuu toisten kunnioittamisen ja vastuunottamisen kulttuurin lisäämiseen.Projektipäällikkö, psykologian tohtori
Arja Konttila
050 4408 699
arja.konttila a krits.fi

Projektisuunnittelija, HTK
Riikka Hiitelä
(6.3.2017 lähtien)
050 4123 081
riikka.hiitela a krits.fi

Projekti toimii Tampereella:
Kumppanuustalo Artteli
Salhojankatu 42, 4.krs
33500 TampereVERKKOVARAANI