Yhdessä tukien - osaamista jakaen 2016 - 2017

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat asunnottomat rikosseuraamustaustaiset henkilöt, sekä vankilasta vapautuvat asunnottomat että asunnottomana yhdyskuntaseuraamusta suorittavat henkilöt. Vuosittain vankilasta vapautuu vankitietojärjestelmästä saatujen tilastotietojen pohjalta arvioiden maassamme noin tuhat asunnon tarpeessa olevaa henkilöä.

Hankkeen tehtävänä on Vapautuvien asumisen tuen verkoston (VAT) koordinointi, toiminnan sisällön ja ohjeistuksen tuottaminen sekä yhteistyön kehittäminen paikkakuntakohtaisesti yhteistyössä paikallisten järjestöjen, kuntien ja Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Hankkeen tavoitteet

1. Kuntien, Rikosseuraamuslaitoksen ja järjestöjen välisen yhteistyön luominen ja vahvistaminen kunnissa hyvien käytäntöjen kuvaamisen ja yhdyshenkilöverkoston luomisen avulla.
2. Rikostaustaisen asunnottomuuden vähentäminen ja kohderyhmän erityispiirteiden huomioiminen.
3. Uusintarikollisuuteen vaikuttaminen ja sen vähentäminen kohderyhmälle soveltuvien tukitoimenpiteiden avulla.
4. Rikostaustaisien erityistarpeiden ja tarpeiden tuntemuksen parantuminen kunnissa ja järjestöissä.
5. Yhdyshenkilöverkoston mallintaminen ja sen luominen haasteellisiin kuntiin parantamaan asunnottomien rikosseuraamustaustaisten jälkihuoltoa.

Projektikoordinaattori
Anna Leppo
050 4124 022
anna.leppo a krits.fi

VERKKOVARAANI