Julkaisut

Kritsin toimintaan kuuluvat myös erilaiset julkaisut. Suurin osa on syntynyt hankkeiden tuotoksina.

Kritsin raportti- ja monistesarjoissa on julkaistu eri hankkeiden yhteydessä syntyneitä raportteja, selvityksiä ja tutkimuksia. Samoin ladattavissa ovat myös säätiön vuosikertomukset.

Näillä sivuilla esitellään lisäksi erilaisia kriminaalihuoltoalaan liittyviä oppaita, joista osa on Portti vapauteen -portaalissa.

Näiden lisäksi Terve-projekti on toteuttanut huumevalistuskampanjan YLEn teksti-tv:ssä.

HUOM! Julkaisujen selailuversiot eivät aina toimi Mozilla Firefox -selaimessa.

Säätiö ei myy RAY:n rahoittamissa hankkeissa syntyneitä julkaisuja. Kaikki materiaali on saatavana sähköisessä muodossa (pdf).

Esitteitä ja julkaisuja 2012

VERKKOVARAANI