Oppaat portti vapauteen -palvelussa

Tässä lueteltujen lisäksi Portti vapauteen -palvelun ammattilaisosiossa on muitakin oppaita, käsikirjoja ja hyviä käytäntöjä rikosseuraamus- ja päihdeasioista.

portti-oppaita
Portin oppaat ja käsikirjat -sivu

VERKKOVARAANI