Säätiön palvelut

Kriminaalihuollon asiakkaita ovat vangit, vankiloista vapautuvat ja heidän omaisensa. Kriminaalihuollon tukisäätiön tarkoituksena on tukea kriminaalihuoltotyötä ja sen kehittämistä, vaikuttaa uusintarikollisuutta ja sen haittoja vähentävään toimintaan sekä edistää tarkoitusperiensä mukaisten palvelujen saavutettavuutta ja järjestämistä. Tehtäväänsä säätiö toteuttaa avustamalla kyseistä toimintaa toteuttavia viranomaisia ja järjestöjä, sekä omilla toimenpiteillä.

Suorana yhteytenä Kriminaalihuollon tukisäätiön ja sen loppuasiakkaiden välillä on KRIMINAALIASIAMIESTOIMINTA, jonka tehtäviin kuuluu mm. kriminaalihuollon asiakkaiden edunvalvonta ja asianajo erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä.

Vankilasta vapautuville tarjoaa vertaistukea ja ryhmätoimintaa Helsingissä VERTAISTUKI REDIS.

Säätiön palveluihin kuuluu myös rikostaustaisille ja heidän läheisilleen suunnattu nettiportaali PORTTI VAPAUTEEN, joka sisältää monenlaista tukea ja tietoa erityisesti vapautuneille vangeille ja vankien omaisille.

Kriminaalihuollon tukisäätiön ASUMISPALVELUOHJAUS on tarkoitettu vankilasta vapautuville, kuntoutukseen ja päihteettömyyteen sitoutuneille pääkaupunkiseudulla kirjoilla oleville henkilöille.

Myytäviä palveluita ovat säätiön TUKIASUMISPALVELUT asumisvalmennusyksiköissä ja tukiasunnoissa sekä vankiloissa ostopalveluna tehtävä vankilayhteistyö.
Krits tekee yhteistyötä myös pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tuetun asumisen järjestämisessä.

WOP-KUNTOUTUS on Kriminaalihuollon tukisäätiön tarjoama ostopalvelu Kriminaalihuoltolaitokselle.

Vanajan ja Sukevan vankiloissa on tai on ollut Kritsin projektisosiaalityöntekijä.

Kritsin palveluita esitellään mm. Päihde- ja mielenterveysmessuilla ja TERVE-SOS-tapahtumassa

Messuilla2

VERKKOVARAANI