Kriminaaliasiamiestoiminta

Kriminaaliasiamiestoiminta on järjestöpohjaista edunvalvontaa, jolla ehkäistään rangaistuksesta vapautuvien ja heidän omaistensa jäämistä tarvitsemiensa palveluiden ja etuuksien ulkopuolelle.

Keskeisiä toiminta-alueita ovat asiakkaiden ohjaus ja neuvonta sekä asioiden ajo viranomaisiin päin, vaikuttamistoiminta, tiedotus, koulutus ja konsultointi alan kysymyksissä.

Asiamiestoiminnassa työskentelevät kriminaaliasiamies, sosiaalineuvoja. Maaliskuussa 2018 aloittaa Oulusta käsin työskentelevä aluekoordinaattori.

Kriminaaliasiamiestoiminta alkoi projektina vuonna 2003. Toiminta vakinaistettiin vuonna 2006. Raha-automattiyhdistys rahoittaa toimintaa. Vuodesta 2012 lähtien toiminnassa on ollut mukana sosiaalineuvoja.

Kriminaaliasimiestoiminnan esite
1,5MB, päivitetty 5.3.2015

Tutustu asiamiestoiminnan historiaan:
Kriminaaliasiamiesprojektin loppuraportti
632KB, päivitetty 10.7.2012

AJANKOHTAISTA

Maaliskuussa aloittanut uusi aluekoordinaattori, joka työskentelee Oulun seudulla.

Sosiaalineuvoja työskentelee viikosta noin kaksi päivää Turussa.

Yhteystiedot

Kriminaaliasiamies
Marjatta Kaurala
GSM 050 3447 582
Pöytäpuhelin 09 7743 6131
marjatta.kaurala(a)krits.fi

Sosiaalineuvoja
Anastasia Lapintie
GSM 050 4124 301
anastasia.lapintie(a)krits.fi

Aluekoordinaattori

Marja Lähde
050 341 2830
marja.lahde a krits.fi

VERKKOVARAANI