Vaikuttamistyö

Kriminaaliasiamiestoiminta edistää rangaistuksesta vapautuvien ja heidän omaistensa asemaa yhteiskunnassa, tarpeenmukaisten palvelujen saatavuutta, yhteiskuntaan sijoittumista sekä ehkäisee uusintarikollisuutta. Tavoitteena on, että rikosseuraamusasiakkaat ja heidän omaisensa saavat heille kuuluvat palvelut ja etuudet.

Vaikuttamistoiminnan kohteet valikoituvat paljolti asiakasyhteydenottojen kautta. Vaikuttamistoimintaa tehdään viranomaisyhteistyön, vierailujen, raporttien, lausuntojen ja eri tilaisuuksissa pidettyjen puheenvuorojen kautta.

Kriminaaliasiamies ja sosiaalineuvoja käyvät sekä kutsuttuna luennoimassa että järjestävät omia koulutuksia. Tutustu esimerkiksi Kritsin perhetyön kanssa järjestettyjen Asiakkaana rangaistusta suorittava ja hänen perheensä, Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla sekä Naisvangit Suomessa -koulutusten materiaaleihin.

Lisäksi asiamiestoiminnan työntekijät tekevät yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä osallistuvat useihin moniammatillisiin verkostoihin. Näitä ovat muun muassa Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkosto, Vapautuvien asumisen tuen verkosto, YRE - yhteistyöllä rikoksettomaan elämään -verkostot pääkaupunkiseudulla, Helsingissä ja Tampereella, Päihdealan valtakunnallinen yhteistyöverkosto (PÄIVYT), Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin , Sosiaalioikeudellinen seura, Sosiaaliasiamiehet ry ja Ehkäisevän päihdetyön verkosto.

Säätiön antamiin lausuntoihin voit tutustua Täällä


Kaikki asiamiestoiminnassa laaditut raportit ja selvitykset ovat luettavissa Julkaisut-sivulla.

VERKKOVARAANI