Vankilasta vapautuvien asumispalveluohjaus

Asumispalveluohjaus on tarkoitettu vapautuville tai vapautumassa oleville vangeille sekä yhdyskuntaseuraamustoimistojen asiakkaille, jotka ovat asunnottomia, asuvat epävakaissa oloissa esimerkiksi kavereiden luona, tai ovat vaarassa menettää asuntonsa.

Palvelu on yleistä asumisen neuvontaa ja ohjausta, jolla tuetaan vapautuvan vangin sijoittumista tarpeita vastaavaan asumismuotoon tai hoitopaikkaan.

Asumispalvelukoordinaattori toimii vankilan, vangin kotikunnan sekä asumispalveluja tuottavien tahojen välisenä asiantuntijalinkkinä.

Tavoitteena on rakentaa tarpeenmukaisia ja toimivia asumisen tukipolkuja vankilasta vapauteen eri osapuolten yhteistyöllä (järjestöt, vankilat, kunnat) sekä vähentää epäonnistuneiden sijoitusten määrää.

Asiakkaan tilanteeseen paneutuvalla tilannearviolla ja tarpeenmukaisen tuen piiriin ohjaamisella epäonnistumisia voidaan vähentää.

Vankilasta vapautuvan ei tarvitse palvelun piiriin tullakseen olla päihteetön, vaan hänen tilanteensa arvioidaan sellaisena kuin se todellisuudessa on. Kuntarajat ylittävä asumispalveluohjaus vähentää “luukulta luukulle” -ohjaamista.


Asumispalvelukoordinaattori
Mia Juselius

050 4124 310
Faksi 09 77436120
Kinaporinkatu 2 E 39
00500 Helsinki
mia.juselius a krits.fi
VERKKOVARAANI