Asiakastyö

Ehjä perhe -toiminnassa tarjotaan tukea perheille tilanteessa, jossa perhettä koskettaa rikosseuraamus.

Saat meiltä apua ja neuvontaa esimerkiksi vanhemmuuteen ja parisuhteen hoitamiseen liittyvissä kysymyksissä, tai jos koet vaikeutta ottaa rikosseuraamusta puheeksi lapsen/nuoren kanssa.

Palvelua annetaan asiakastapaamisissa, puhelimitse, sähköpostitse, Facebookin kautta tai kirjeitse. Joissain tapauksissa on mahdollista ottaa yhteyttä myös videoneuvotteluyhteydellä.

Nuori, jonka läheinen suorittaa rangaistusta, voi saada apua Ehjä perhe -työntekijöitä ottamalla yhteyttä puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai Facebookin kautta.

Pystymme tarjoamaan neuvonnan lisäksi myös keskusteluterapiaa.

Lisäksi Ehjä perhe -toiminta järjestää vankeuden aikaisia perhe- ja parisuhdeleirejä sekä järjestää lapsille ja nuorille vertaisryhmätoimintaa.

Toiminnan palvelut ovat maksuttomia ja toimialueena on koko maa.

Kiireettömiin kysymyksiin saa vastauksen Portti vapauteen -sivuston neuvontapalstalla. Neuvontapalstalta löytyy myös Usein kysytyt kysymykset-osio, jossa on valmiita vastauksia.

VERKKOVARAANI