Materiaalit

LAPSI- JA PERHETYÖSSÄ TUOTETUT JULKAISUT

Opas vankiperheiden vertaisryhmätoiminnan ohjaajille

Suljettujen vankiloiden vanhempi-lapsi -tapaamistilat

"KAKSOISELÄMÄÄ SITÄ ELI.." : Vankien omaisten kokemuksia tuen tarpeesta ja Vankien omaiset VAO ry:n toiminnasta

Att vara barn till en frihetsberövad förälder En studie om barns identitet, livssituation och referensstöd ur barns perspektiv

Kun perhe lusii - Opas vapaudessa rikostaustaisten henkilöiden ja heidän perheidensä kanssa toimiville

"Koettiin olevamme se perhe..." vertaisryhmätoiminnan arviointi

MUUTA AIHEESEEN LIITTYVÄÄ MATERIAALIA

Vankila, vanhemmuus ja lapsi - näkökulmia perhekäytäntöihin

Lapsi- ja perhetyön linjaukset

Lähelle Selvitys yhteydenpitokäytännöistä ja niiden mahdollisista esteistä vankien ja heidän läheistensä välillä

Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus

Perhe muurin toisella puolella. Risen työryhmämietintöVIDEOT


Perhetyön materiaalivideot
800 000 ääntä
800.000 Voices
Eurooppalaisen Children of Prisoners Europe -verkoston tuottama animaatio "800 000 Voices", jossa esitetään lasten erilaisia suhtautumistapoja vanhemman vankeuteen. Videon kesto on 2'13 ja se on englanninkielinen.
VankiperhetyöVankiperhetyö
Kriminaalihuollon tukisäätiön perhetyön päällikkö Tarja Sassi kertoo, miten Ehjä perhe -toiminta edistää rangaistukseen tuomittujen vanhemmuutta ja vähentää vanhemman rangaistuksesta
lapsille koituvia haittoja. 4'03
Vankilassa-rapVankilassa-räp
Steen1 & PeteK, feat. Kastanja
"Omistettu kaikille teille 10 000:lle lapselle, joiden vanhempi on vankilassa. Pysykää vahvana,
paremmat ajat koittavat." 5'03
Vankien lapsetVankien lapset
Suomessa arvioidaan olevan noin 8000–10000 lasta, joiden vanhempi tai molemmat vanhemmat ovat vankilassa. Näiden lasten taakkaa voidaan keventää. Emma ja Elias -avustusohjelman tuottama, kesto 4'42
Emilia-DVDEmilia-DVD
Animaatiovideo ja siihen liittyvä ohjaajan käsikirja.
Ruotsalainen, suomeksi dubattu ”Emilia” näyttää, mitä vankien lapset tuntevat ja miksi he tarvitsevat aikuisten apua.
Lue lisää
Vesa Mäkelä 120px"Isäksi joka olet"
Kuntoutusryhmä vankeudessa oleville isille Kylmäkosken vankilassa. Vankilapastori Vesa Mäkelän haastattelu.SEMINAARIEN TUOTOKSIA
- Lapsilähtöisyys rikosseuraamusalalla
-seminaarin materiaalit ja esitykset. Seminaari pidettiin Mikkelissä 19.-20.11. 2016.

- Rangaistus lapsen silmin -seminaarin materiaalit. Seminaari pidettiin 4.11.2013 Helsingissä.

- Asiakkaana rangaistusta suorittava ja hänen perheensä -koulutusten materiaalit

b8b5-ehjaperhe-etusivu.jpg


Lue myös Portti vapauteen -palvelun tietoiskuja

- Vanhemman vankeuden aiheuttamat haitat lapselle
- Miten vankilassa voi hoitaa parisuhdetta ja vanhemmuutta?
VERKKOVARAANI