Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkosto

Vuonna 2008 perustetun verkoston tavoitteena on vankiperhetyön osaamisen kokoaminen ja levittäminen, vankiperhetyössä havaittujen hyvien yhteistyökäytäntöjen siirtäminen ja keskeisten työssä esiintyvien ongelmakohtien esillä pitäminen.

Verkoston alkuperäinen nimi oli Vankiperhetyön verkosto. Vuonna 2013 verkoston nimi muutettiin Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkostoksi.

Kokoonnumme kaksi kertaa vuodessa ja teemme yhteistä työtä.

Jäseniä on mm. Rikosseuraamuslaitoksesta, yhdistyksistä ja seurakunnista sekä kuntien sosiaalitoimesta ja päihdehuollosta. Yhteensä jäseniä on yli 60.

Verkostossa on korostettu ennakoivaa perhetyötä, jossa jo ennen rangaistuksen toimeenpanoa tuetaan perhettä. Myös vuoden 2015 vankeuslaki korostaa suhteiden ylläpitämistä läheisiin. Perhe on keskeinen voimavara vankilassa ollessa ja yhteiskuntaan sijoittumisessa.

Verkosto pyrkii laajenemaan ja etsii uusia jäseniä. Tervetuloa!

Verkostoa koordinoi vuonna 2017 Kritsin Lapsi- ja perhetyö.

Verkoston koordinaattori

Vastaava ohjaaja Noora Eronen
Kriminaalihuollon tukisäätiö
050 4478 051
noora.eronen a krits.fi

Verkostolla on myös omia nettisivuja Portti vapauteen -sivustolla ja se toimii Innokylässä.

VERKKOVARAANI