Materiaaleja

Oppiva-hankkeen ja oppimisvalmennuksen tuottamia opas- ja käsikirjoja sekä aiheeseen liittyviä opinnäytetöitä.

Aikuisen adhd - Anna mun kaikki kestää
Lyhyt käsikirja adhd:sta ja sen ilmenemismuodoista.
7,2MB, päivitetty 29.6.2015

Opas oppimisvaikeuksiin
Oppaan tarkoituksena on helpottaa oppimisvaikeuksien tunnistamista. Siinä on perustiedot oppimisvaikeuksista, kaksi oppimisvaikeuksia kartoittavaa testiä sekä tietoa apuvälineistä ja tukitahoista.
6,4MB, päivitetty 6.7.2012
Oppimisvaikeuksista vapaaksi -käsikirja
Käsikirja soveltuu käytettäväksi ryhmä- ja yksilötyössä. Tavoitteena on oppimiseen ja oppimisvalmiuksiin liittyvien aihealueiden käsittely. Käsikirja koostuu seitsemästä osiosta, joista jokainen sisältää teoriaa, tehtäviä sekä kysymyksiä keskustelun tueksi. Sisältö on laadittu mahdollisimman selkeäksi, jotta kuka tahansa teemasta kiinnostunut voi käyttää sitä. Julkaisija on Kriminaalihuollon tukisäätiö. Käsikirja on tilattavissa Turun kristillisen opiston Luki-Tuki -keskuksesta. Hinta 15 € + toimituskulut.
4,3MB, päivitetty 6.7.2012
Tilaa käsikirja

Käsikirjasta on myös englanninkielinen versio, joka on tuotettu osana EU:n Life Long Learning -ohjelmaan kuuluvaa Grundtvig-hanketta "Learning and Healing Through Expression!"
oppimisvaikeuksistavapaaksi

Käsikirjasta on sähköinen versio Portti vapauteen -sivustolla.

Tutustu myös Portin muuhun oppimisvaikeuksia käsittelevään materiaaliin
Oppimisvaikeuksien tunnistaminen
Neljällä viidestä rikostaustaisesta nuoresta on oppimisvaikeuksia
Oppiapuvälinekeskus aloitti toimintansa Helsingissä
Internet on käytössä Norjan vankiloissa
ADHD-kurssilla opitaan pärjäämään
Oppimisvaikeuksista selviää kun ne selvitetään
Jari sai oman sosiaalityöntekijän

Videoita


Animaatiovideoita oppimisvaikeuksista ja niiden ilmenemismuodoista sekä oppimisvaikeuksia kokeneiden kertomuksia löydät täältä.

Tutkimustietoa


Kempe, Hanna; Pullinen, Maria; Tiitta, Pinja (2010) "Kriminaalihuollon tukisäätiön Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hanke — ADHD -kuntoutuskurssin arviointi" Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu, Rikosseuraamusalan koulutusohjelma
Kriminaalihuollon tukisäätiön... (pdf)

Ollikainen, Sirpa; Virtanen, Johanna (2010) "Oppiva-hanke verkostoissa —
Arvioinnin kohteena tavoitteiden toteutuminen ja toiminnan juurruttaminen" Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma
Oppiva-hanke verkostoissa... (pdf)

Nikunen, Emilia; Nurro, Kaisa (2009) "Sensorinen integraatio & Aikuisiän oppimisvaikeudet: suuntia kolmen kriminaalitaustaisen Oppiva-hankkeen asiakkaan kuntoutukseen" Opinnäytetyö, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Toimintaterapian koulutusohjelma
"Sensorinen integraatio... (pdf)

Laaksonen, Riikka (2009) "Oppimisvalmiuksia kehittävä ryhmätoiminta Vanajan vankilassa" Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma
Oppimisvalmiuksia kehittävä... (pdf)

Kasvi, Satu (2009) "Oppimisvaikeuksista vapaaksi — vankilasta vapautuneen nuoren kokemukset oppimisvaikeuksista ja kuntoutuksen tukemisesta" Opinnäytetyö, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma
Oppimisvaikeuksista vapaaksi... (pdf)
VERKKOVARAANI