Tuetut soluasunnot

Vankilasta vapautuvien asumispalvelut: kuntouttavaa tukiasumista soluasunnossa

Säätiön toimitalossa Helsingin Sörnäisissä on 24 maksusitoumusperusteista tuettua soluasuntoa.

Soluasunnot on tarkoitettu asunnon ja sosiaalisen kuntoutuksen tarpeessa oleville pääkaupunkiseutulaisille vapautuville tai vapautuneille vangeille, jotka ovat osallistuneet rangaistusaikana (tai sen jälkeen) kuntouttavaan toimintaan esim. päihteettömällä osastolla ja sitoutuvat vapautumisen jälkeen kuntoutuksen jatkumiseen säätiön Tukiasumispalveluiden asumisvalmennusyksikössä.

Asukas voi myöhemmin siirtyä itsenäisempään jatkoasuntoon, ja asumisen tuki jatkuu.

Asumispalvelut tukevat päihteettömyyteen kuntoutumista mm. ryhmissä tapahtuvan sosiaalisen kuntoutuksen keinoin sekä tarjoavat osallistumisen säätiön omiin tai muiden yhteistyötahojen tukitoimintaan (esim. vertaistukipiste Redis ja kriminaaliasiamiestoiminnan palvelut).

Kritsin tukiasumispalvelut ovat myös yhteistyössä Kalliolan setlementin Vahvat - Vahvasti tukien -kuntoutusprojektin kanssa. Asumisvalmennusyksikössä ja tukiasunnoissa arkielämän ja asumisen taitojen opettelun tukena ovat Kritsin asumisohjaajat.

Solukeittiö A7


VERKKOVARAANI