Tukiasunnot

Vankilasta vapautuvien asumispalvelut: Hajasijoitetut tukiasunnot

Säätiöllä on 63 tukiasuntoa pääkaupunkiseudulla (15.2.2016).

Tukiasunnot on tarkoitettu vankilasta asunnottomina vapautuville kuntoutukseen ja päihteettömyyteen sitoutuneille pääkaupunkiseutulaisille. Säätiön tukiasunnot ovat yksiöitä ja kaksioita kerrostaloissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Vuokrasopimuksen lisäksi tarvitaan sopimus yksilöllisestä asumisen tuesta.

Asumispolun suunnittelu alkaa jo vankilassa yhteistyössä asiakkaan, asumisohjaajien, vankilan ja kotikunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Yksilöllisen asiakassuunnitelman tavoitteena on kuntoutuminen itsenäiseen asumiseen ja elämään ilman rikoksia ja päihteitä.

Asukas saa vertaistukea ja voi osallistua Kritsin kontaktipiste Rediksen toimintaan sekä Asumisvalmennusyksikössä järjestettäviin ryhmiin. Käytettävissä ovat myös säätiön kriminaaliasiamiestoiminnan, oppimisvalmennuskoordinaattorin ja perheterapeutin palvelut.

Tuettu asuminen tukiasunnossa perustuu vuokrasuhteeseen. Asukas voi hakea Kelan asumistukea vuokraan.
VERKKOVARAANI