Säätiö

Kriminaalihuollon tukisäätiö on rangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä selviytymistä ja elämänhallintaa edistävä valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja.

Säätiön tavoitteena on nykyistä kuntoutuspainotteisempi ja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaava jälkihuoltojärjestelmä rangaistuksesta vapautuville.

Parhaiten tavoitteeseen päästään luomalla alueellisesti toimivia palveluja kuntien, rikosseuraamusjärjestelmän (yhdyskuntaseuraamustoimistot, vankilat) ja järjestöjen yhteistyöllä. Asteittainen vapautuminen (valvottu koevapaus) lisää tarvetta.

Säätiön toimintaa rahoitetaan säätiön kiinteistö- ja osakeomaisuudesta kertyvillä tuotoilla sekä palvelutuotoilla, Raha-automaattiavustuksilla, muulla projektirahoituksella sekä avustuksilla (mm. Helsingin kaupunki).

Säätiön taustayhteisöjä ovat A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto ry, Sosiaali- ja terveysturvan Keskusliitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Takuu-Säätiö, Y-Säätiö, Kirkkohallitus, Suomen Kuntaliitto ry, Oikeusministeriö ja Rikosseuraamuslaitos.

vanhapolkupyöräkuva
1930-luvulla silloisen Suomen Vankeusyhdistyksen toimitalo oli jo valmiina, Helsinginkatu ei ollut vielä täyteen rakennettu. Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

KRITS

Kriminaalihuollon tukisäätiö perustettiin vuonna 2001 jatkamaan Kriminaalihuoltoyhdistyksen kuntouttavaa toimintaa kun KHY muuttui oikeusministeriön alaiseksi valtion laitokseksi.

KRITS logo

VERKKOVARAANI