Kriminaalihuollon tukisäätiö hakee ohjaajaa Ehjä Perhe -toimintaan

Maarit Suomela (maarit.suomela a krits.fi), 9.11.2017

Kriminaalihuollon tukisäätiön lapsi- ja perhetyön ohjaaja työskentelee vankien ja omaisten perheleiri- ja ryhmätoiminnassa sekä perheiden tukemisessa. Toiminnan tavoitteena on järjestää vangeille ja heidän omaisilleen vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevia perheleirejä.

Toinen toiminnan keskeinen painopiste ovat asiakasvastaanotot, jotka kohdennetaan erityisesti akuuttien rikosseuraamuksesta johtuvien ja omaisiin kohdentuvien kriisitilanteiden purkamiseen. Lisäksi toiminnassa kehitetään ja pilotoidaan vankilassa toteutettavia vanhemmuusryhmiä sekä vapaudessa toteutettaviin rangaistuksiin liittyvää perheiden tukea.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkintoa sekä vähintään kolmen vuoden perhetyön kokemusta. Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä STEA-rahoitteisissa toiminnoissa sekä terapeuttisen työn osaaminen. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä.

Tehtävä alkaa 8.1.2018. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva kokoaikatyö. Tehtävän palkkaus on yksityisen sosiaalipalvelualan palkkaluokka G25 (palvelulisät huomioiden 2420-2755 €/kk).

Hakemukset sähköpostitse 30.11.2017 mennessä osoitteilla tarja.sassi a krits.fi cc maarit.suomela a krits.fi

Lisätiedot: Perhetyön päällikkö Tarja Sassi p. 050 4124 016 tai kehittämisjohtaja Maarit Suomela p. 050 4124 302.

Takaisin
VERKKOVARAANI