Kriminaalihuollon tukisäätiö hakee palveluohjaajaa ja työvalmentajaa ryhmämuotoiseen yhdyskuntapalveluun Helsingissä

Maarit Suomela (maarit.suomela a krits.fi), 5.3.2018

Ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa asiakas saa vertaistukea, tarvittaessa palveluohjausta päihde- ja mielenterveysasioissa sekä voimaantuu Green care -toiminnasta.

Pääasiallisena työtehtävänä ryhmämuotoisessa toiminnassa ovat pääkaupunkiseudulla sijaitsevien I maailmansodan aikaisten maalinnoitusten siivous- ja hoitotyöt. Muita työtehtäviä voivat olla esim. säätiön Kinaporinkadun kiinteistön huolto- ja korjaustyöt.

Toiminnassa kehitetään muita työtehtäviä yhdessä Helsingin kaupungin rakennusviraston kanssa. Toimintaa rahoittaa Rikosseuraamuslaitos.

Palveluohjaaja vastaa palvelun suorittajien tilannekartoituksesta, psykososiaalisesta tuesta, tarpeenmukaisesta ohjauksesta palveluiden piiriin, jatkosuunnitelmista sekä toiminnan raportoinnista, tiedottamisesta ja budjettiseurannasta. Palveluohjaaja osallistuu myös työtoimintaan asiakkaiden mukana tarvittaessa.

Työvalmentaja vastaa asiakkaiden ohjauksesta työkohteissa sekä osallistuu asiakkaiden psykososiaaliseen tukityöskentelyyn, toiminnan raportointiin ja muihin hallinnollisiin tehtäviin yhdessä palveluohjaajan kanssa.

Kummaltakin työntekijältä edellytetään kokemusta päihde- ja/tai mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelystä sekä ryhmien ohjaamisesta. Palveluohjaajalta edellytetään lisäksi hyvää sosiaalipalvelujärjestelmän tuntemusta ja työvalmentajalta kiinnostusta ympäristönhoitotöihin. Eduksi katsotaan rikosseuraamusalan tuntemus.

Palveluohjaajalta edellytetään vähintään AMK-tasoista sosiaali- ja terveysalan tutkintoa. Työvalmentajalta edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillista perustutkintoa.

Tehtävät alkavat 16.4. tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on määräaikainen jatkuen tässä vaiheessa vuoden 2019 loppuun.

Palkkaus
Palveluohjaajan palkkaus on yksityisen sosiaalipalvelualan palkkaluokka G25 mukainen ja työvalmentajan G24 mukainen.

Hakemukset
pyydetään sähköpostitse 23.3. mennessä maarit.suomela a krits.fi cc karoliina.koskinen a krits.fi

Lisätietoja
toimintakeskuskoordinaattori Karoliina Koskinen p. 050 3522 249 tai kehittämisjohtaja Maarit Suomela p. 050 4124 302.

Takaisin
VERKKOVARAANI