Kriminaalihuollon tukisäätiö puoltaa ehdotusta aikuisten ehdolliseen vankeuteen liitettävästä valvonnasta

Anastasia Lapintie (anastasia.lapintie a krits.fi), 9.4.2018

Ehdotus lisäisi asiakkaiden tarvitsemaa kuntoutusta.

Säätiö on antanut lausunnon oikeusministeriön työryhmän ehdotukseen, joka koskee ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia. Työryhmä ehdottaa mm., että ehdollisen vankeuden vaikuttavuuden lisäämiseksi otettaisiin käyttöön yli 21-vuotiaille tarkoitettu vuoden ja kolmen kuukauden mittainen valvonta. Nuorille tällainen on jo käytössä.

Ehdotuksen mukaan aikuisten ehdolliseen vankeuteen liitettävä valvonta koskisi toistuvasti rikokseen syyllistyneitä. Aikuisten valvontaan voisi liittää kuntouttavia toimenpiteitä maksimissaan 30 tuntia samalla tavoin kuin yhdyskuntapalveluun.

Työryhmä ehdottaa myös, että ehdollisen vankeuden oheen tuomittavan yhdyskuntapalvelun tuntimäärää nostettaisiin 90 tunnista 120 tuntiin.

Kriminaalihuollon tukisäätiön mielestä ehdotus tiukentaa rangaistusjärjestelmää, mutta on perusteltu, koska se lisää kuntoutuspainotteisuutta. Yli 21-vuotiaiden kuntoutustarpeiden huomioiminen aikuisten valvonnalla on hyvä, mutta ensikertalaisia ei tulisi kategorisesti rajata pois valvonnasta.

Ehdotuksessa painottuu päihdekuntoutus, mutta esitetty avohoito ei välttämättä ole riittävää. Osa näistä asiakkaista rajautuisi yhdyskuntapalvelusta pois vakavan päihdeongelman vuoksi – heille voitaisiin kuitenkin tuomita oheisseuraamuksena valvonta.

Säätiön mukaan on myös kehitettävä muita kuntoutusmuotoja esimerkiksi seksuaali- ja väkivaltarikollisille.

Lue lausunto kokonaisuudessaan
Lausunnot

Lausuntopalvelusta (lausuntopalvelu.fi) pääsee lukemaan myös muiden samasta aiheesta antamia lausuntoja.

Takaisin
VERKKOVARAANI