Projektipäällikkö, projektikoordinaattori ja projektityöntekijä Naiset näkyviksi -hankkeeseen

Maarit Suomela (maarit.suomela a krits.fi), 16.4.2018

Kriminaalihuollon tukisäätiö hakee kolmea työntekijää Naiset näkyviksi - tukea rikosseuraamuksesta vapautuvalle naiselle -hankkeeseen.

Kolme vuotta kestävän hankkeen tavoitteena on tuetun kuntoutumispolun rakentaminen vankilasta vapauteen rikosseuraamustaustaisille naisille sekä koulutusmahdollisuuksien edistäminen, mielekkään päivätoiminnan järjestäminen ja traumojen purku vapautumisen jälkeen.

Hanke toteutetaan veikkausvaroin. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat Hämeenlinnan ja Vanajan vankilat.

Työtehtävät

Projektipäällikkö vastaa hankkeen suunnittelusta, hallinnoinnista, talouden seurannasta ja lähiesimiestyöskentelystä. Lisäksi hän osallistuu asiakastyöhön erityisesti vankilasta vapauteen tapahtuvassa palveluohjauksessa.

Projektikoordinaattorin tehtävänä on olla vastaanottavana tahona vankilasta vapautumisen jälkeen järjestäen koulutuspolkuja ja mielekästä päihteetöntä päivätoimintaa. Lisäksi tehtävään kuuluu myös traumoja käsittelevä ryhmä- tai yksilötyöskentely sekä jatko-ohjaus julkisen sektorin mielenterveyspalveluiden piiriin tarvittaessa.

Projektityöntekijä vastaa vankilasta vapauteen tapahtuvan kuntoutuspolun rakentamisesta ja toteutuksesta. Lisäksi hän osallistuu vapautumisen jälkeisten toimintojen, kuten koulutuspolkujen ja mielekkään päihteettömän päivätoiminnan järjestämiseen.

Vaatimukset
Projektipäälliköltä edellytetään ylempää sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkintoa sekä kokemusta STEA-rahoitteisten projektien johtamisesta.

Projektikoordinaattorilta edellytetään ylempää sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkintoa sekä traumojen purkamisen koulutusta ja kokemusta.

Projektityöntekijältä edellytetään sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkintoa.

Rikosseuraamusalan ja sosiaalipalvelujärjestelmän tuntemus sekä kokemus rikostaustaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä katsotaan eduksi kaikkien kolmen tehtävän osalta.

Tehtävät edellyttävät matkustamista. B-ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat eduksi mutta eivät välttämättömyys.

Koska tehtävät sisältävät vankilassa työskentelyä, tehtäviin valittavista henkilöistä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Palkkaus
Tehtävä alkaa 14.5.2018 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on määräaikainen jatkuen vuoden 2020 loppuun. Projektipäällikön ja -koordinaattorin palkkaus on sopimuspohjainen ja näiden osalta hakemukseen pyydetään liittämään palkkatoive. Projektityöntekijän palkka on yksityisen sosiaalipalvelualan palkkaluokka G27.

Hakemukset
Hakemukset pyydetään 27.4.2018 mennessä osoitteeseen maarit.suomela a krits.fi

Lisätiedot
kehittämisjohtaja Maarit Suomela p. 050 4124 302

Takaisin
VERKKOVARAANI