Iso määrä lakimuutoksia lisätty läheisille tarkoitettuun oppaaseen

Lotta Lehmusvaara (Lotta.Lehmusvaara a krits.fi), 15.11.2016

Päivä kerrallaan -opas löytyy nyt päivitettynä verkosta.

Lainsäädännössä on tapahtunut lyhyessä ajassa useita muutoksia, jotka vaikuttavat rangaistujen ja heidän läheistensä asemaan.

Uudistuneissa vankeus- ja tutkintavankeuslaeissa on muutoksia koskien mm. vankilaan passitusta ja rangaistusajan suunnitelman laatimista sekä tuomion lykkäämistä.

Muutoksia tuli myös valvottuihin ja valvomattomiin tapaamisiin, tutkintavankien mahdollisuuteen saada poistumislupia ja vangin mahdollisuuteen käyttää internetiä.

Tapaamisten osalta merkittävät muutokset olivat valvottu lapsitapaaminen suljetuissa vankiloissa, sekä mahdollisuus myöntää valvomaton tapaaminen perheenjäsenen lisäksi muun vangille tärkeän henkilön kanssa. Tärkeä henkilö voi olla esimerkiksi kumppani, jonka kanssa vanki ei asu, kummi tai lapsuudenystävä.

Lakimuutoksessa painotetaan suhteen tosiasiallista laatua eikä muotoseikkoja, joten esimerkiksi avioliitto ei ole edellytys valvomattomalle tapaamiselle.

Vankeuslain lisäksi iso arjessa näkyvä uudistus on ollut vankitilin korvaaminen vankikohtaisilla maksukorteilla keväällä 2016.

Myös vankiterveydenhuollossa on tapahtunut hallinnollisia muutoksia, kun järjestäminen on siirtynyt oikeusministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen.

Päivä kerrallaan -oppaassa on tietoa myös uudistuneen sosiaalihuoltolain tarjoamista mahdollisuuksista vangeille ja heidän perheilleen, sekä Kriminaalihuollon tukisäätiön järjestämistä perheleireistä.

"Rikos vaikuttaa aina myös tekijän läheisiin. Läheiset tarvitsevat tietoa seuraamusjärjestelmästä sekä siitä, mistä ja mitä apua on tarjolla rikoksesta epäillylle tai tuomitulle sekä läheisille itselleen", kertoo oppaan päivittänyt sosiaalineuvoja Anastasia Lapintie Kriminaalihuollon tukisäätiöstä.

Uusi, ajantasainen versio löytyy Portti vapauteen -palvelusta ja Vankien Omaiset VAO ry:n nettisivuilta.

Oppaan julkaisija on Vankien Omaiset VAO ry yhteistyössä Kritsin kanssa.

Opas sisältää oman osion myös rikoksentekijälle.

Päivä kerrallaan -oppaaseen

Takaisin
VERKKOVARAANI