Järjestöt kantavat huolta päihde- ja mielenterveystyön leikkauksista

Juhani Ikala (juhani.ikala a krits.fi), 5.11.2013

23 järjestöä - myös Krits - vastustaa hallituksen päätöstä keventää kuntien velvoitteita ja kuntatalouden taakkaa miljardilla eurolla.

Hallitus on päättänyt keventää kuntien velvoitteita ja kuntatalouden taakkaa miljardilla eurolla vuoteen 2017. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta odotetaan kaikkiaan 545 miljoonan euron vähennyksiä kuntatalouden toimintamenoista.

Ministeriö on todennut vastauksessaan valtiovarainministeriölle, että se ei pidä yksittäisten säädösten purkamista merkittävänä toimenpiteenä säästöjen aikaansaamisessa. Sen sijaan se pitää SOTE-uudistusta parhaana keinona tukea kuntatalouden kestävyyttä.

Hallitus on todennut, että kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen ei ole säästöprojekti, vaan rakenteellisilla uudistuksilla tavoitellaan parempaa palvelujen saatavuutta ja taloudellista kestävyyttä. Myös sosiaali- ja terveysministeriön asettaman sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakia pohtineen työryhmän välimietinnössä on todettu, että uudistuksella ei tavoitella säästöjä, vaan palvelujen parempaa toimivuutta. Nyt kuitenkin ministeriö on esittänyt, että juuri järjestämislain säätämisen yhteydessä päihde- ja mielenterveyspalveluista olisi mahdollista säästää yhteensä 15 – 24 miljoonaa euroa vuoteen 2017 mennessä, päihdepalveluista 9 – 18 miljoonaa ja mielenterveyspalveluista 6 – 8 miljoonaa euroa.

Ministeriö korostaa, että tarkoitus ei ole vähentää palveluita vaan säästöt syntyvät toimintojen organisointitapaa ja rakennetta uudistamalla. Järjestöt pitävätkin nyt tärkeänä, että ministeriö tarkentaa, millä tavoin kaavaillut säästöt voidaan toteuttaa heikentämättä päihdetyön toimintaedellytyksiä.

Ehkäisevää ja korjaavaa päihdetyötä tekevät pääosin voittoa tavoittelemattomat yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt. Kunnista ovat etenkin ehkäisevän työn rakenteet hävinneet jokseenkin kokonaan. Käytännössä leikkaus siis vähentäisi entisestään kuntien ja järjestöjen yhteistyön edellytyksiä ehkäisevässä päihdetyössä ja toisaalta kohdistuisi kaikkein huono-osaisimpien kansalaisten tarvitsemien palveluiden saatavuuteen ja laatuun.

Alkoholihaittojen välittömät ja välilliset kustannukset yhteiskunnalle ovat useita miljardeja euroja vuodessa. Näitä kustannuksia voidaan hillitä parhaiten kansanterveysperustaisella alkoholipolitiikalla sekä tehokkaalla ehkäisevällä ja korjaavalla päihdetyöllä. Päihdetyön edellytysten heikentäminen olisi lyhytnäköistä politiikkaa.

A-kiltojen Liitto ry
A-klinikkasäätiö
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Elämäni Sankari ry
Ensi- ja turvakotien liitto
Helsingin Kouluraittiuspiiri ry
Irti Huumeista ry
Koulutus Elämään -säätiö
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Munuais- ja maksaliitto
Music Against Drugs ry
Naistenkartano ry
Nuorten Ystävät ry
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik
Omaiset Huumetyön Tukena ry
Raittiuden Ystävät ry
Sininauhaliitto
Sovatek-säätiö
Stop Huumeille ry
Suomen ASH ry
Suomen Valkonauhaliitto
YAD Youth Against Drugs ry


Lisätietoja:
Olavi Kaukonen
toimitusjohtaja
A-klinikkasäätiö
050 5286 189
olavi.kaukonen a a-klinikka.fi

Takaisin
VERKKOVARAANI