Jenginuorihankkeen päätösseminaari pidettiin Malmilla 17. syyskuuta

Juhani Ikala (juhani.ikala a krits.fi), 2.9.2015

Vuonna 2012 alkaneen hankkeen päätavoitteena oli rakentaa monikulttuuristen rikoksilla oireilevien nuorten tavoittamiseen ja palveluihin sitouttamiseen tähtäävä etsivän työn malli. Työ kohdistui erityisesti romani- ja somalinuoriin.

Malmitalossa järjestetyssä seminaarissa kuultiin hankkeen kokemuksista ja tuloksista ja nähtiin hankkeesta kertova Karoliina Gröndahlin ja Viktor Toikkasen dokumenttivideo. Dokumentti havainnollisti hankkeen tarpeellisuutta, ja sitä haluttiin esitettäväksi myös valtakunnallisilla kanavilla.

Hankkeeseen palkattiin useita kulttuuritulkkeja ja kokemusasiantuntijoita, jotka tunsivat oman alueensa ja sen nuorison. Kokemusasiantuntijoiden merkitystä kohderyhmän luottamuksen saavuttamisessa korostettiinkin loppuseminaarissa moneen kertaan. Esimerkiksi koulupudokkaita on voitu auttaa löytämään opiskelun mielekkyys ja saattaa takaisin koululuokkaan sananmukaisesti kädestä pitäen.

Hankkeen tuloksia esitteli myös Maija Mahon, joka on tehnyt lopputyönsä aiheesta "Näkökulmia kokemusasiantuntijuudesta Jengi-nuorihankkeessa" ammattikorkeakoulu Laureassa. Lopputyössä päätellään mm. näin: "Opinnäytetyön tulokset kertovat sen, että kokemusasiantuntijoiden käyttäminen nuorten rikollisuutta ehkäisevässä työssä on toimivaa. Tulokseni pohjalta voi päätellä, että rikollisesti oireilevien nuorten tavoittamiseen ja auttamiseen ei aina riitä monimuotoiset ja moniammatilliset tukitoimet, joita yhteiskunta tarjoaa. Joskus nuori tarvitsee jonkun, joka on oikeasti kokenut samoja asioita ja ymmärtää nuorta, jotta nuori tulee kuulluksi ja tarttuu apuun."

Kritsin kehittämisjohtaja Maarit Suomela kertoi puheessaan Kritsin jatkosuunnitelmista, joihin sisältyy yhteishanke YKP-nuorten tavoittamiseksi. Kansanedustaja Nasima Razmyar kertoi omista kokemuksistaan maahanmuuttajana ja esimerkkinä nuoresta naisesta, jonka perhe ei estänyt kouluttautumista, Romano Mission toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund toivoi romanien itsekin tutustuvan paremmin omaan traagiseen menneisyyteensä mutta luopuvan asenteista, jotka vain lisäävät leimautumisen tunnetta. Itsekin aiemmin jenginuorihankkeessa mukana ollut SOPU-hankkeen projektityöntekijä Adil Mohamed selvitti ristiriitoja, joihin maahanmuuttajanuoret voivat joutua vanhempiensa ja ympäristön kulttuurien törmäyksessä. Kaikki toivoivat kantaväestön ymmärtävän paremmin erilaisten ryhmien erilaisia taustoja ja tarpeita, mutta toivottiin myös esimerkiksi eri maahanmuuttajaryhmien keskinäistä keskustelua.

Jenginuorihanke ei ota enää uusia asiakkaita, mutta toimii yhä varsinkin Tapulikaupungin alueella marraskuuhun asti.

Seminaarin otsikkona: "Täss on ollu monenlaista jyystöö..."

a262-jengihankeloppusemuutis.jpg
Projektipäällikkö Timo Heikkonen ja projektityöntekijä Reetta Pihl jakelivat kiitoksia hankkeen työntekijöille ja yhteistyökumppaneille.
db0f-jenginuoriseminaariyleis1.jpg
Seminaarin yleisöä ja hankkeen osallistujia
Jenginuorityön logo

Takaisin
sählyilta
Jenginuorihanke
Lue lisää hankkeesta
4764-valttu-puhuu-72dpi.jpg
aa80-urheilukentll.jpg
1ed5-tanssiputki.jpg
652e-alin-tyttryhm-nfgssa-s.jpg
VERKKOVARAANI