Kriminaalihuollon palkinto Sampo Järvelälle

Juhani Ikala (juhani.ikala a krits.fi), 28.11.2013

Vuonna 2013 Kriminaalihuollon palkinnolla palkittavan valitsijana oli professori Pentti Arajärvi, joka säätiön hallituksen asettamista ehdokkaista päätyi myöntämään palkinnon tamperelaisen Silta-Valmennusyhdistys ry:n toiminnanjohtajalle Sampo Järvelälle.

Sampo Järvelä on toiminut 1980-luvulta lähtien Kriminaalihuoltoyhdistyksen Tampereen toimintakeskuksessa ja sen lakkauttamisen yhteydessä perustetussa Silta-Valmennusyhdistyksessä edistäen rikosseuraamusalan asiakkaiden kuntoutustoiminnan kehittämistä. Keskeistä tässä työssä on ollut heikommassa asemassa yhteiskunnassa olevien ihmisten auttaminen ja kunnioittaminen, vastuullisuus ja yhdessä onnistuminen, ja tarpeellista myös sisukkuus ja pitkäjänteisyys.

Sampo Järvelä

Sampo Järvelän kiitospuheesta:

"Normaalien sosiaali-, työvoima- ja koulutuspalvelujen ja myös työelämän on usein erittäin vaikea vastata lainrikkojataustaisten ihmisten palvelutarpeisiin. Kokonaisvaltainen työote ei voi toteutua, koska kenelläkään ei ole kokonaisvastuuta asiakkaan tilanteesta. Luottamuksen sijaan suhtautuminen asiakkaisiin on varautunutta. Luottamus ja yhteistyö työntekijän ja asiakkaan välillä ei voi kehittyä, koska työntekijät vaihtuvat sekä organisaatiokohtaisesti että asioitaessa eri palveluissa. Palvelujen joustavuus ei riitä vastaamaan yksittäisen asiakkaan nopeasti muuttuviin palvelutarpeisiin ja tilanteisiin.

Vankilasta vapautuvien sosiaalisen osallisuuden lisääminen tukemalla heidän omia vaikutusmahdollisuuksiaan omaan elämäänsä ja tarjoamalla heille osallistumismahdollisuuksia erilaisiin yhteisöihin edellyttää asiakastyöltä kokonaisvaltaista työotetta, luottamusta, yhteistyötä ja kumppanuusverkostoja. Näiden lisäksi pysyvien vaikutusten aikaansaaminen edellyttää palveluilta joustavuutta ja pitkäkestoisuutta.

Tiivistetysti sanottuna: Osallisuus ja toivo paremmasta tuottavat hyvinvointia. Osallistumismahdollisuuksien ja luottamuksen puute puolestaan ulkopuolisuutta ja voimattomuutta."


Rikosseuraamusasiakkaiden valmennuspalveluiden lisäksi Silta-valmennusyhdistys tarjoaa yli kymmenen eri toimialan työpajatoimintaa, kuntouttavaa toimintaa, työelämävalmennusta sekä toisen asteen ammatillista koulutusta. Se palvelee vuosittain noin 1400:ää asiakasta, joista 80 prosenttia on alle 29-vuotiaita.

Takaisin
Kriminaalihuollon tukisäätiö on vuodesta 2011 lähtien myöntänyt Kriminaalihuollon palkinnon kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kriminaalipoliittiseen toimintaan, jolla tuetaan rikoksesta tuomittujen ja heidän läheistensä sijoittumista yhteiskuntaan ja rehelliseen elämään tai vähennetään uusintarikollisuutta ja sen haittoja. Palkinnolla edistetään humaania ja kuntouttavaa kriminaalihuoltotyötä ja yhteiskuntapolitiikkaa sekä kiinnitetään yhteiskunnan huomiota rikoksesta tuomittujen jälkihuollon tarpeisiin.
VERKKOVARAANI