Kriminaalihuollon tukisäätiö lausui vankirahoista

Lotta Lehmusvaara (Lotta.Lehmusvaara a krits.fi), 11.8.2016

Lausunnossa suhtaudutaan myönteisesti hallituksen esitykseen vankirahajärjestelmän muutoksista.

Hallitus on uudistamassa ja yksinkertaistamassa vankien etuusjärjestelmää. Asiaa koskeva hallituksen esitys oli lausunnoilla kesäkuussa.

Esityksen mukaan kaikki vangit, myös tutkintavangit, saisivat oikeuden käyttörahaan, joka olisi saman suuruinen kuin nykyisinkin, 40-50 euroa kuukaudessa. Nykyisin tutkintavangeilla ei ole automaatista oikeutta rahaan.

Toimintoihin osallistuville vangeille maksettaisiin toimintarahaa, kolmessa luokassa kuten tähänkin asti, mutta se olisi jatkossa päiväkohtainen. Nykyisin toimintaraha on tuntiperusteinen. Toimintapäivät päätettäisiin jo toimintaan sijoitettaessa ja toimintarahan tasoon vaikuttaisi nykyistä enemmän vangin rangaistusajan suunnitelman toteutuminen.

Toimintaraha olisi 100-300 euroa kuukaudessa, jolloin ansiot suljetuissa laitoksissa nousisivat ja vastaavasti avolaitoksissa laskisivat.

Palkkaa maksettaisiin vain sellaisesta avolaitostyöstä, jota tehtäisiin muille kuin Rikosseuraamuslaitokselle. Ruoka- ja ylläpitokorvausten periminen jäisi historiaan, samoin luovuttaisiin vankilan velvollisuudesta pidättää vahvistetun elatusavun maksu.

Kriminaalihuollon tukisäätiö pitää kesäkuussa antamassaan lausunnossa etuusjärjestelmän uudistamista tärkeänä ja kiireellisenä asiana. Etuustason nouseminen suljetuissa laitoksissa on merkittävä parannus - tämä kuitenkin edellyttää, että toimintoja on tarjolla riittävästi.

Säätiö kiinnittää myös huomiota käyttörahan alhaiseen tasoon ja siihen, että käyttöraha ei ole useinkaan riittävä niihin asioihin, joita vanki joutuu kustantamaan itse vankilan ylläpidosta huolimatta.

Näihin kuuluvat mm. puhelinkulut ja poistumislupamatkat.

Koko lausunto vankeus- ja tutkintavankeuslain uudistukseen koskien vankien taloudellisia etuuksia on luettavissa alla olevasta linkistä.

Lausunnot

Takaisin
VERKKOVARAANI