Kriminaalihuollon tukisäätiö suhtautuu kriittisesti lakiesitykseen muuntorangaistuksen laajentamisesta

Juhani Ikala (juhani.ikala a krits.fi), 4.2.2015

Krits antoi eduskunnan lakiasianvaliokunnalle lausunnot sakon muuntojärjestelmän laajentamisesta sekä rikosuhrimaksusta.

Tutkimustiedon ja hallituksen esityksenkin mukaan sakon muuntojärjestelmän muutoksilla ei vaikuteta toistuvasti sakkorikoksiin syyllistyvien käyttäytymiseen eli uusintarikollisuuteen. Muuntorangaistuksen laajentamisesta aiheutuvat lisäkustannukset ovat myös huomattavat ajankohtana, jona sekä Rikosseuraamuslaitokseen että oikeuslaitokseen kohdistuu merkittäviä säästöjä. Rikosseuraamuslaitoksen säästöt myös vaarantavat vankeus- ja tutkintavankien kuntouttamisen. Sakon muuntorangaistusta joutuvat suorittamaan pääosin henkilöt, jotka kuuluvat yhteiskunnan kaikkein huono-osaisimpaan, varattomimpaan ja sairaimpaan väestönosaan. Muuntorangaistuksen sijasta nämä henkilöt tarvitsisivat kuntoutusta ja räätälöityjä tukipalveluja. Tämä voitaisiin toteuttaa avoseuraamuksena, esimerkiksi sakkopalveluna.

Kriminaalihuollon tukisäätiö pitää tärkeänä, että rikoksen uhreille on tarjolla riittävästi tarpeenmukaisia ja oikea-aikaisia palveluita. Rikosuhrimaksun avulla voidaan myös herättää rikoksentekijöiden vastuunottoa teoistaan. Rikosuhrimaksu voi kuitenkin omalta osaltaan vaikeuttaa entisestään velkaantuneiden rikoksentekijöiden paluuta normaaliin yhteiskuntaan. Erityisesti tämä koskee moninkertaisia lyhytaikaisvankeja, jotka ovat usein huonokuntoisia ja velkaantuneita. Kriminaalihuollon tukisäätiö esittää, että rangaistustaan vankilassa suorittaville järjestettäisiin ansaintamahdollisuuksia vankilan ulkopuolelle nykyistä enemmän, jotta vangeilla olisi mahdollisuus maksaa rikosuhrimaksu.
Lue lausunnot kokonaan

Takaisin
VERKKOVARAANI