Mitä on nuorten syrjäytyminen, mistä se johtuu ja miten sitä voitaisiin ehkäistä?

Juhani Ikala (juhani.ikala a krits.fi), 19.2.2014

Mistä puhumme, kun puhumme nuorten syrjäytymisestä? Mitä kaikkea kuuluu nuoruuteen ja miten siitä selviää hengissä? Anni Mäkinen ja Laura Salmela pohtivat näitä ongelmia opinnäytetyössään, johon kuului haastattelututkimus sekä etnisiin vähemmistöihin että valtaväestöön kuuluvien nuorten parissa. Kritsin Jenginuorten rikoksentorjuntaanke oli mukana haastateltavia löytämässä.

Nuorten aikuisten näkökulmia syrjäytymisdiskurssiin
”Mä haluisin nyt käydä sitä kouluu loppuun asti, et mul tulis joku tulevaisuus”
683KB, päivitetty 19.2.2014
Anni Mäkinen & Laura Salmela, opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila, Rikosseuraamusalan koulutusohjelma Helmikuu 2014
Tutkimusaineistosta esiin nousi mm. ulkomaalaistaustaisilla nuorilla esiintyvä muista nuorista poikkeava kiinnostuneisuus oman yritystoiminnan aloittamiseen. Opinnäytetyön tekijät pohtivat, johtuneeko tämä mahdollisesti siitä, että perustamalla yrityksen nuori välttää syrjinnän työelämässä.

Takaisin
VERKKOVARAANI