OVA-verkosto toimii

Juhani Ikala (juhani.ikala a krits.fi), 29.1.2014

Oppimisvalmennustyön verkosto perustettiin 14.11.2013 Kritsin tiloissa. Tapaamiseen osallistui 18 henkilöä, kaikkiaan verkostoon on ilmoittautunut n. 30 jäsentä. Oppimisvalmennustyön verkoston perustamisen lähtökohtana on rikostaustaisten asiakkaiden oppimiseen, opiskeluun ja tukeen liittyvän tiedon jakaminen ja levittäminen. Tavoitteena on myös kehittää viranomais-, oppilaitos- ja järjestötyön yhteistyömuotoja sekä rakentaa koulutus- ja kuntoutuspolkuja etenkin rikosseuraamuksen päättymisen jälkeiseen nivelvaiheeseen.

Verkoston perustamiseen on vaikuttanut kasvava huoli siitä, miten tiukka taloudellinen tilanne on vaikuttanut oppilaitosten ja koulutuspalvelujen järjestäjien mahdollisuuksiin tarjota vankilaopetusta. Kiristyneet resurssit näkyvät siinä, että vankiloiden koulutustarjontaa on jouduttu supistamaan. Opetusministeri Krista Kiurun puheenvuoron perusteella Vankien koulutus ja työllistymisen tukitoimet -seminaarissa 22.10.13 lähitulevaisuudessa on odotettavissa lisää säästöjä. Oppilaitosten aloituspaikkoja tullaan vähentämään tulevaisuudessa entisestään ja huoli on, että tämä vähennys tulee näkymään etenkin vankilaopetuksen tarjonnassa. Tiukka taloustilanne on johtanut joissain oppilaitoksissa myös lomautuksiin ja työmäärän lisääntymiseen henkilöstöresurssien vähetessä.

Perustamiskokouksen keskusteluissa tuotiin esiin etenkin puhtaasti oppimisvalmiuksia ja opiskelutaitoja kehittävän koulutuksen tarpeellisuus. Valtaosa rikostaustaisista asiakkaista on suorittanut ainoastaan perusasteen koulutuksen ja usein näistäkin opinnoista on aikaa. Varsinaisten kehityksellisten oppimisvaikeuksien lisäksi asiakasryhmällä on paljon harjaantumattomuudesta johtuvia oppimisen ja opiskelun pulmia.

On arvioitu, että jopa kolme neljästä rikostaustaisista henkilöistä omaa edellä mainittuja ongelmia. On selvää, että oppimiseen keskittyvien tukipalvelujen lisäksi tarvitaan myös kokonaisvaltaisempaa tukea. Tuen tarpeet ovat moninaisia.

OVA-verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa, seuraavan kerran keskiviikkona 5.2.2014. Vaikka ilmoittautuminen tähän kokoukseen on päättynyt, verkosto laajenee ja toivottaa jäsenikseen Rikosseuraamuslaitoksen yksiköissä, oppilaitoksissa ja järjestöissä toimivia ammattilaisia, joiden rikostaustaiset asiakkaat omaavat oppimisvaikeuksia tai tarvitsevat muuta erityistä tukea oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa.

Tapaamisten välillä verkosto toimii Innokylän verkosto-osiossa. Osoitteessa https://www.innokyla.fi/web/verkosto612651 voi myös hakeutua OVA-verkoston jäseneksi, jos on ensin rekisteröitynyt Innokylään.

Innokylä

Takaisin
Verkoston koordinaattorina on oppimisvalmennuskoordinaattori Hanna Mäki-Tuuri,
Kriminaalihuollon tukisäätiö,
puh.050 4124023
hanna.maki-tuuri a krits.fi

OVA-verkoston tunnus:
Jokaisella on oikeus koulutukseen ja kuntoutukseen – myös rikostaustaisilla asiakkailla
VERKKOVARAANI