SAUMA-hanke sai jatkon

Arja Konttila (arja.konttila a krits.fi), 17.2.2017

Vakavien rikosten jälkisovittelutoiminta vakiinnutetaan lakisääteisen rikossovittelun yhteyteen.

Vakavien rikosten jälkisovittelutoiminta vakiinnutetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lakisääteisen rikossovittelun yhteyteen. Jatkorahoitus STEA:sta saatiin vuosille 2017-2018.

Uusi hanke kulkee nimellä SAUMAn jatkohanke 2017-2018: Vakavien rikosten jälkisovittelun juurruttaminen osaksi sovittelutoimistojen toimintaa.

Vuodesta 2018 alkaen aloitteet, joita voivat tehdä niin vakavien rikosten uhrit, omaiset kuin tekijät tai heidän edustajansa, voidaan tehdä suoraan sovittelutoimistolle. Siihen asti aloitteet tehdään jatkohankkeen työntekijöille Arja Konttilalle tai Riikka Hiitelälle.

Sovittelutoimistojen henkilökunnan koulutus

Hankkeen aikana sovittelutoimistojen henkilökuntaa koulutetaan toteuttamaan jälkisovitteluja. Uusien jälkisovittelijoiden koulutus alkaa huhtikuussa 2017.

Tavoitteena on luoda käytännölliset valmiudet toimia sovittelijana vakavissa henkeen ja terveyteen kohdistuneissa rikoksissa. Pääsääntöisesti näitä asioita voidaan käsitellä jälkisovittelussa vasta tuomion antamisen ja oikeusprosessien päättymisen jälkeen.

Restoratiivinen päihdekuntoutusosasto

Restoratiivisen ajattelun lisäämiseksi myös vankien keskuudessa jatkohankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa Kylmäkosken vankilaan restoratiivinen päihdekuntoutusosasto, jonka toiminta perustuu toisten kunnioittamisen ja vastuunottamisen kulttuurin lisäämiseen.

SAUMA-hanke ja jatkohanke

Takaisin
VERKKOVARAANI