Uusi opas perheelle, jossa vanhempi on vangittuna

Tarja Sassi (tarja.sassi a krits.fi), 9.3.2017

Opas auttaa etenkin lapsille kertomisessa.

”Opas vanhemmalle - Sinulle, jonka läheinen on pidätettynä tai vankilassa” antaa tukea sekä käytännön neuvoja vanhemmalle tilanteessa, jossa vanhempi on vangittuna. Miten esimerkiksi vastata lasten kysymyksiin, jotka liittyvät rikokseen?

Opas kertoo rikosprosessin vaiheet, apua tarjoavat tahot ja korostaa myös kotona olevan vanhemman huolenpitoa omasta jaksamisestaan.

Alkuperäinen teksti on ruotsalaisen Bufff-järjestön, joka työskentelee vankien lasten parissa Ruotsissa. Suomenkielisen version on tuottanut Kriminaalihuollon tukisäätiön Ehjä perhe -toiminta.

”Ruotsissa äidit soittavat ja haluavat puhua siitä, miten kertoisivat lapsille tapahtuneesta. On hyvä, kun voi lähettää luettavaa kotiin ja opasta voi rauhassa lueskella, kun moni uusi asia kuormittaa yhtä aikaa”, Pia Bergström Ruotsin Bufffista kertoo.

Opas on osoittautunut hyödylliseksi etenkin tutkintavankeuden yhteydessä ja sijoituksessa olevien lasten kanssa, joiden vanhempi on vankilassa. Perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat pitäneet opasta käsikirjana tukemassa keskusteluita.

Oppaan voi ladata verkosta

Kriminaalihuollon tukisäätiön perhetyön päällikkö Tarja Sassi on jo pitkään puhunut sen puolesta, että vanhemman vankeudesta kerrottaisiin lapsille rehellisesti, mutta lapsen ikätaso huomioiden.

”Lapsella voi olla monenlaisia kysymyksiä rikosseuraamukseen liittyen, joten siitä tulee puhua lapsen kanssa. Halusimme tarjota vinkkejä vanhemmille, jotka suorittavat rikosseuraamusta. Oppaasta saavat apua myös puolisot sekä muut läheiset”, Sassi kertoo.

”Tärkeänä asiana nostetaan esille myös vapaudessa olevan läheisen jaksaminen.”

Oppaan alussa on kuvaus siitä, mitä Suomessa tapahtuu, kun henkilö otetaan kiinni siihen saakka, kun hän saa tuomion.

Painettua versiota jaetaan pieni määrä järjestöihin, kuntiin, seurakuntiin sekä vankiloiden ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen työntekijöille.

Julkaisun voi ladata Portti vapauteen -sivuilta pdf-versiona osoitteesta
www.porttivapauteen.fi/vanhemmanopas

Kevään aikana opas julkaistaan samalla sivulla myös selailtavina verkkosivuina.

Lisätietoja
Perhetyön päällikkö, perheterapeutti Tarja Sassi, Kriminaalihuollon tukisäätiön Ehjä perhe -toiminta
050 4124 016, tarja.sassi(at)krits.fi

Ehjä perhe -toiminta kehittää perhetyötä rikostaustaisille ja heidän perheilleen. Perheet voivat saada tukea ottamalla yhteyttä puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai Facebookin kautta. Ehjä perhe -toiminta antaa konsulttiapua ammattilaisille sekä tarjoaa pääkaupunkiseudulla vertaisryhmiä lapsille ja nuorille, joiden vanhempi tai muu läheinen suorittaa rikosseuraamusta. Toimintaan kuuluvat myös perheleirit ja ohjatut verkkoryhmät vankien puolisoille. Toiminta on maksutonta ja sitä tukee Stea.
Ehjä perhe -toiminta

Takaisin
VERKKOVARAANI