Vertaiset tukemaan nuoria ulos vankilakierteestä

Juhani Ikala (juhani.ikala a krits.fi), 10.3.2015

Kriminaalihuollon tukisäätiön Rediksessä kokeillaan uutta mallia, jossa oman vankilakokemuksen omaava vertaistyöntekijä ja tukiverkosto ohjaavat nuoria lyhytaikaisvankeja näiden vapautuessa.

Kokeilu – Pave-hanke – on loppuosa vuosina 2012-2013 toteutetusta hankkeesta, jossa vangeille kehitettiin vankilasta vapauteen ulottuvaa palveluohjausta Helsingin vankilan, Suoja-Pirtti ry:n ja Kriminaalihuollon tukisäätiön yhteistyönä.

Tuvat-kuntoutuspolun rakentamiseen osallistui suuri joukko kolmannen sektorin toimijoita. Jo vankilasta alkavan tuen todettiin hyödyttävän vankeja pienentämälle riskiä jäädä palvelujen ulkopuolelle ja syyllistyä uusiin rikoksiin.

Tukea rikoskierteen katkaisuun

Nyt aloitettava kokeilu pyrkii tavoittamaan Helsingin vankilan nuoret, 20–30-vuotiaat miehet, joilla on motivaatiota rikoskierteen katkaisuun mutta joiden kohdalla keinoja tähän ei ole vielä löytynyt. He palaavat yhä uudestaan vankilaan, mikä osoittaa tuen vapautumisvaiheessa olevan riittämätöntä.

Vuonna 2015 toteutettavassa kokeilussa nuorille pyritään rakentamaan vahva tukiverkosto, joka muodostuu järjestöjen toiminnassa mukana olevista entisistä vangeista. Toisena tavoitteena on luoda pelisäännöt sekä koulutus- ja perehdytysmalli vertaistyöntekijän koordinoiman tukiverkoston toiminnalle yhteistyössä Rediksen vastaavan ohjaajan ja toimintaa seuraavien opiskelijoiden kanssa.

Ohjattuna vankilasta siviiliin
Mallin on ajateltu toimivan niin, että vertaistyötekijä tutustuu nuoreen vankilassa jo ennen vapautumista ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tutustuttamaan tätä tarjolla oleviin päivätoimintapisteisiin ja muihin tarvittaviin palveluihin. Jos nuori on vapautumassa asunnottomana, hänelle pyritään järjestämään asunto yhteistyössä vankilan työntekijöiden kanssa.

Nuoren vapautuessa häntä ollaan vastassa ja tuki jatkuu keskusteluapuna. Tavoitteena on löytää nuorelle mielekästä tekemistä, tutustuttaa häntä tukihenkilöinä toimiviin vertaisiin ja auttaa asioimisessa viranomaisten kanssa.
Onnistuessaan projektin tulos on vertaistukeen perustuva palveluohjaus vankilasta vapautuville nuorille, jotka putoavat palvelujen ulkopuolelle. Monikertaisten rikoksenuusijoiden kohdalla ei ole aina realistista tavoitella täydellistä "parannusta", mutta pitkän aikavälin vaikutus voi olla, että kohderyhmän aikajaksot vapaudessa pitenevät, elämänlaatu kohenee ja heidän aikaansaamansa rikosvahingot ja esimerkiksi putkapidätykset vähenevät.

Lisätietoja:

Harri Eerikäinen
vastaava ohjaaja
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Vertaistuki Redis
Kinaporinkatu 2 A 4
00500 Helsinki
puh. 050 4124 303
faksi 09 7743 6120
harri.eerikainen a krits.fi

Takaisin
VERKKOVARAANI