ViaDia Pohjois-Savo ry sai tämänvuotisen Kriminaalihuollon palkinnon

Lotta Lehmusvaara (Lotta.Lehmusvaara a krits.fi), 18.10.2016

Saajan valitsi Rikosseuraamuslaitoksen ylijohtaja Tuula Asikainen.

Kriminaalihuollon palkinnon sai tänä vuonna ViaDia Pohjois-Savo ry:n kriminaali- ja vankilatyö. Palkinto jaettiin 18.10. Kriminaalityön foorumissa, Kriminaalihuollon tukisäätiön järjestämässä ajankohtaistapahtumassa. Palkintosumma oli 5000 euroa.

Kokonaisvaltainen vapautuvan vangin tukeminen palkittiin

Asikaisen mukaan ViaDia Pohjois-Savo on rakentanut omalle alueelleen kattavat palvelut rikostaustaisille ja muille tuen tarvitsijoille. Se tuottaa työvoimapalveluja, kuntouttavaa työtoimintaa ja työllistäviä päivätoimintoja. Yhdistys järjestää myös tuettua asumista.

Palvelujen luominen on edellyttänyt verkostoitumista Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon, työ- ja elinkeinohallinnon sekä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Yhdistys on tiiviisti mukana, kun vangille rakennetaan tuki vankilasta vapauteen.

Asikainen pitää erityisen merkityksellisenä sitä, että ViaDia Pohjois-Savo tarjoaa vankilasta vapautuvalle kokonaisvaltaista tukea, johon sisältyy myös vertaistuki.

”Tukiasunto, toimeentulotuki ja käynnit A-klinikalla eivät läheskään aina riitä, ainakaan pidemmällä tähtäimellä. Tarvitaan kokonaisvaltaista tukea, johon oleellisena osana kuuluu myös vertaistuki. Tämän ViaDia Pohjois-Savo on oivaltanut ja se lienee myös sen tekemän työn menestyksen salaisuus”, Asikainen (kuvassa vasemmalla) totesi valintapuheessaan Tampereella.

Palkinto2


Taustaa

Kriminaalihuollon palkinto myönnetään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kriminaalipoliittiseen toimintaan, jolla tuetaan rikoksesta tuomittujen ja heidän läheistensä sijoittumista yhteiskuntaan ja rehelliseen elämään tai vähennetään uusintarikollisuutta ja sen haittoja.

Palkinnolla edistetään humaania ja kuntouttavaa kriminaalihuoltotyötä ja yhteiskuntapolitiikkaa sekä kiinnitetään yhteiskunnan huomiota rikoksesta tuomittujen jälkihuollon tarpeeseen.

Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011, jolloin sen sai KRIS-Tampere ry vertaistukitoiminta. Seuraavat palkinnon saajat ovat olleet Vankien omaiset VAO ry, Silta-Valmennuksen toiminnanjohtaja Sampo Järvelä, Marttaliiton Arki sujuvaksi-kurssitoiminta ja viime vuonna Taittuu ry:n vankilateatteritoiminta.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja. Säätiö järjestää vuosittain Kriminaalityön foorumin, jossa viranomaiset ja järjestöjen edustajat voivat tavata ja vaihtaa ajatuksia ajankohtaisista aiheista.

Foorumin yhteydessä jaetaan Kriminaalihuollon palkinto. Vuoden 2016 foorumi järjestettiin 18.10. Tampereella.

Takaisin
VERKKOVARAANI