1975-2001

Julkisoikeudellinen Kriminaalihuoltoyhdistys

Jo vuonna 1970 oli osoittautunut selväksi, että yhdistykselle lainsäädännöllisesti mahdollistettu tai sille suoranaisesti delegoitu kriminaalihuoltotyö oli liian mittava yksityisoikeudellisen yhdistyksen hoidettavaksi ja 29.4.1975 Kriminaalihuolto r.y:n toiminta päätettiin lakkauttaa. Tilalle perustettiin julkisoikeudellinen Kriminaalihuoltoyhdistys. Kriminaalihuolto r.y:n henkilökunta, varat ja velvoitteet siirtyivät uudelle yhdistykselle 1.4.1975 alkaen.

Kriminaalihuoltoyhdistys oli juridinen kummajainen julkisoikeudellisena yhdistyksenä. Harvemmin yhdistyksiä perustetaan lailla tai asetuksella, kuten tapahtui Kriminaalihuoltoyhdistyksestä annetulla asetuksella 135/1975 ja kriminaalihuoltotyön valtionavusta annetuilla lailla ja asetuksella 31/1975 ja 134/1975.

Kriminaalihuoltoyhdistyksen jäseninä ei enää voinut olla yksityishenkilöitä vaan kuntia, kuntainliittoja, sekä kriminaalihuollon vankeinhoidon ja sosiaaliturvan alalla toimivia yhdistyksiä, muita yhteisöjä ja säätiöitä. Ensimmäisiksi jäseniksi hyväksyttiin 17 jäsentä. Näistä olivat kuntia Joensuun, Kotkan, Kuopion, Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun, Porin, Turun, Vaasan ja Vantaan kaupungit sekä Karhulan kauppala. Muut jäsenet olivat Kriminaalihuollon Toimihenkilöt r.y, Lastensuojelun Keskusliitto, Sosiaaliturvan Keskusliitto, Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Mielenterveysseura ja Suomen Pelastusarmeijan Säätiö.

Kriminaalihuoltoyhdistyksen perustamisvuonna sen vakiintuneita toimintoja olivat:

Valtakunnallisesti
  • Nuoria rikoksentekijöitä koskeva henkilötutkinta
  • Ehdollisesti tuomittujen valvonnanjärjestely
  • Ehdollisesti tuomittujen valvonta
  • Ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta Työleirit (1949–1976)
  • Asumispalvelut
  • Työhönsijoitus
  • Ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä taloudellinen avustustoiminta
  • Vankilatyö

Alueellisesti
  • Oikeusedustus (voimassa olleen lastensuojeluasetuksen tarkoittama oikeusedustus Oulun aluetoimistoa lukuun ottamatta)
  • Tampereella kaupungin tukema nuorisoklubitoiminta

Nimike julkisoikeudellinen yhdistys tarkoitti, että oikeusministeriö oli delegoinut valtiolle kuuluvia tehtäviä yhdistykselle ja valtiovalta oli vahvasti edustettuna yhdistyksen hallinnossa. Myös yhdistyksen rahoitusvastuu kuului prosentuaalisesti lähes yksinomaan valtiolle ja se oli osa valtion tulo- ja menoarvioita lain perusteella.

VERKKOVARAANI