2001 -


Kriminaalihuoltolaitos, Kriminaalihuollon tukisäätiö ja Silta-Valmennusyhdistys

Yhteiskunnallinen ja lainsäädännöllinen kehitys 1900-luvun lopulla johti siihen, että työnjaollisesti vankien jälkihuollon katsottiin kuuluvan henkilön kotikunnalle ja Kriminaalihuoltoyhdistyksen varaan rakennettua jälkihuoltojärjestelmää ryhdyttiin purkamaan. Myös seuraamusjärjestelmää kehitettiin, jossa Kriminaalihuoltoyhdistyksellä oli merkittävä rooli. Saatiin aikaan vapaudessa toteutettavia seuraamusmuotoja, joita ovat yhdyskuntapalvelu ja nuorisorangaistus. Näiden uusien seuraamusmuotojen täytäntöönpanotehtävä osoitettiin Kriminaalihuoltoyhdistykselle. Oli selvää, ettei viranomaiselle kuuluva täytäntöönpanotehtävä ollut enää asianmukaista järjestää julkisoikeudellisen yhdistyksen toimesta.

1.8.2001 toteutetussa oikeushallinnon organisaatiouudistuksessa perustettiin oikeusministeriön alaisuuteen uusi keskusvirasto rikosseuraamusvirasto (nykyisin Rikosseuraamuslaitos), joka koostui vankeinhoitolaitoksesta ja kriminaalihuoltolaitoksesta. Kriminaalihuoltoyhdistyksen koko henkilökunta ja omaisuus siirtyivät valtiolle. Lakkautettavan Kriminaalihuoltoyhdistyksen piirissä katsottiin kuitenkin, että vapaaehtoiselle kriminaalihuoltotyölle, kriminaalipoliittiselle vaikuttamiselle ja vankien ja kriminaalihuollon asiakkaiden edunvalvontaa varten tarvitaan jatkaja. Niinpä yhdistys ennen lakkauttamistaan perusti Kriminaalihuollon tukisäätiön, jonka muiksi taustayhteisöiksi tulivat A-klinikkasäätiö, Kirkkohallitus, oikeusministeriö, Sininauhaliitto, Suomen kuntaliitto, Suomen Mielenterveysseura, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Takuu-Säätiö sekä Y-säätiö. Säätiön peruspääomaksi luovutettiin aikaisemman yhdistystoiminnan tuottoina kiinteistöomaisuutta Helsingissä ja Tampereella. Kriminaalihuollon tukisäätiö perustettiin keväällä 2001, mutta käytännössä sen toiminta alkoi 1.10.2001, kun säätiö sai ensimmäisen toiminnanjohtajansa.

Kriminaalihuoltoyhdistyksen toiminnan valtiollistamisen ulkopuolelle jäi myös yhdistyksen Tampereen aluetoimiston toimintakeskus. Sen toimintaa ylläpitämään perustettiin Silta-Valmennusyhdistys, jonka tehtävänä on nuorten ja nuorten aikuisten yhteiskunnallisen syrjäytymisen, päihderiippuvuuden ja rikollisuuden vähentäminen syrjäytettyjen omien voimavarojen vahvistamisella ja oman paikan löytämisellä yhteiskunnassa. Siirtymävaiheen kiireessä yhdistyksen toiminnan taloudellista perustaa ei kuitenkaan osattu riittävässä määrin itsenäistää ja varmistaa. Yhdistys toimi aluksi säätiölle luovutetuissa toimitiloissa, mutta on sittemmin lunastanut tilat itselleen. Omaa profiiliaan säätiö on painokkaammin päässyt toteuttamaan vasta vuonna 2003, kun sille myönnettiin raha-automaattiavustuksia ensimmäisiin omiin hankkeisiin, kriminaaliasiamies–projektiin ja Vapautuvan tuki –ohjelmaan.

Ja historia jatkuu: säätiön toteuttamista ja meneillään olevista hankkeista ja niiden tuloksista voit lukea Hankkeet lyhyesti -sivulta.

VERKKOVARAANI