Kriminaalityön foorumi

Foorumin tavoitteena on koota yhteen rikosseuraamusalan järjestö- ja viranomaistoimijoita keskusteluun ja kokemusten vaihtoon. Foorumin yhteydessä jaetaan Kriminaalihuollon palkinto.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on ottanut tehtäväkseen järjestää vuosittain Kriminaalityön foorumin, jossa sekä viranomaiset että järjestötoimijat voivat tavata ja vaihtaa ajatuksia ajankohtaisista aiheista.

Tämänvuotinen foorumi järjestetään 21.11. Tampereella teemana "Ihmisoikeudet, radikalisoituminen ja ihmiskauppa – Rikosseuraamusala muuttuvassa maailmassa".

Oikealla olevista linkeistä avautuu lisää tietoa ja tunnelmia foorumeista sekä julkaistut materiaalit.

Kriminaalityön foorumi 21.11.2017
Teemana Tampereella on "Ihmisoikeudet, radikalisoituminen ja ihmiskauppa - Rikosseuraamusala muuttuvassa maailmassa".

Kriminaalityön foorumi 18.10.2016
Tampereella otsikkona oli "Väkivallan kokijat, tekijät ja näkijät - ammatillisen kohtaamisen haasteita".

Kriminaalityön foorumi 22.10.2015
Laurean tiloissa järjestetyssä foorumissa aiheena oli kohtaaminen. Lisäksi toimintakeskus Monikko ja rikosseuraamusaiheinen verkkokurssi.

Kriminaalityön foorumi 28.10.2014
Jyväskylän Paviljongissa järjestetyn Foorumin teemana oli ”Yhteistyö uusissa seuraamusmuodoissa”, eli tilaisuudessa käsiteltiin viranomaisten ja järjestöjen rooleja valvontarangaistuksen ja valvotun koevapauden järjestelyissä ja suunnittelussa. Videoilla tutustuttiin myös valvontarangaistuksia valvovien tukipartioiden toimintaan ja kuultiin vankilanjohtajien ajatuksia valvotun koevapauden toteutumisesta.


Kriminaalityön foorumi 27.11.2013 Foorumi pidettiin Tampereella. Foorumin sivustolla tapahtuman materiaaleja ja kuvia sekä videotallenteita.


Kriminaalityön foorumi 24.10.2012
Foorumin sivustolla mm. tilaisuuden esitykset, kriminaalihuollon palkinnon perustelut ja valokuvia.Kritsin 10-vuotisseminaari 24.10.2011
Vuonna 2011 ei järjestetty foorumia, mutta juhlaseminaarissa tavattiin vastaavien aiheiden parissa. Juhlaseminaarin esitykset ja muuta 10-vuotisjuhliin liittyvää aineistoa löytyy myös omilta sivuiltaan.
VERKKOVARAANI