Organisaatio

Kriminaalihuollon tukisäätiö perustettiin vuonna 2001 jatkamaan Kriminaalihuoltoyhdistyksen toimintaa kolmannella sektorilla.

Säätiön käytännön toimintaa johtaa toimitusjohtaja, joka on työssään suoraan vastuussa hallitukselle.

Säätiön henkilöstö jakautuu hallinto- ja talousyksikön, kehittämisyksikön, viestinnän, asumispalveluyksikön, palvelutoiminnan sekä kiinteistönhuollon tiimeihin.

Merkittävä osa säätiön työntekijöistä on määräaikaisia projektityöntekijöitä. Sikäli kuin projektissa kehitettävälle toiminnalle on pysyvää tarvetta, toiminta ja työntekijät pyritään vakinaistamaan.

Materiaalia

Säätiön säännöt on vahvistettu 2016.

Säätiön säännöt
Kriminaalihuollon tukisäätiön säännöt
596KB, päivitetty 4.11.2016

VERKKOVARAANI