Hallitus

Valtuuskunta valitsee säätiön toiminnasta vastaavan hallituksen jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus 2016
55KB, päivitetty 20.1.2016
Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtaja Juha Kaakinen.

VERKKOVARAANI