Toiminnan rahoitus

Säätiön omaisuus muodostuu peruspääoman lisäksi kiinteistöstä Kinaporinkatu 2 (Helsinki) sekä sijoitusvarallisuudesta.

Raha-automaattiyhdistyksen tuella säätiö on hankkinut lisäksi pääkaupunkiseudulta eri asunto-osakeyhtiöistä asuinhuoneistoja, joita käytetään tukiasuntotoiminnassa. Tukiasuntoja säätiöllä oli vuoden 2015 lopussa 63 kappaletta.

Koska kiinteistöomaisuus on säätiön varallisuuden perusta, kiinnitetään kiinteistöjen hoidossa erityistä huomiota omaisuuden arvon säilymiseen.

Säätiö saa tuottonsa Kinaporinkadun tilojen sekä tukiasuntojen vuokrista, asumisyhteisömaksuista ja sosiaalipalvelutuotoista.

Raha-automaattiavustuksilla säätiö rahoittaa useimmat projektit ja osan toimintakuluista. Lisäksi RAY-investointiavustuksia on saatu tukiasuntojen hankintaan.


RAY-logo

Taloustietoja 2015

Tuotot 2015
271KB, päivitetty 12.4.2016
Kulut 2015
256KB, päivitetty 12.4.2016
VERKKOVARAANI