Toiminnan rahoitus

Säätiön omaisuus muodostuu peruspääoman lisäksi kiinteistöstä Kinaporinkatu 2 (Helsinki) sekä sijoitusvarallisuudesta.

Raha-automaattiyhdistyksen (nykyisin STEA) tuella säätiö on hankkinut pääkaupunkiseudulta eri asunto-osakeyhtiöistä asuinhuoneistoja, joita käytetään tukiasuntotoiminnassa.

Koska kiinteistöomaisuus on säätiön varallisuuden perusta, kiinnitetään kiinteistöjen hoidossa erityistä huomiota omaisuuden arvon säilymiseen.

Säätiö saa tuottonsa Kinaporinkadun tilojen sekä tukiasuntojen vuokrista, asumisyhteisömaksuista ja sosiaalipalvelutuotoista.

Säätiö rahoittaa useimmat projektit ja osan toimintakuluista STEA:n tuella.


VERKKOVARAANI