Säätiön toimintaa

Säätiön toiminta jakautuu järjestö-, palvelu- ja avustustoimintaan. Säätiön toiminta on kokonaisuudessaan yleishyödyllistä.

Järjestötyön keskiössä on alan asiantuntija- ja kehittämistoiminta, kohderyhmän kuntoutumista edistävä järjestötyö sekä kriminaalipoliittinen vaikuttaminen, vaikutus- ja edunvalvontatoiminta. Palvelutoiminnassa tuotetaan tukiasumispalveluja sekä sosiaalipalveluja rikosseuraamuslaitokselle ja kunnille. Lisäksi säätiö myöntää avustuksia tarkoitusperiään edistävään toimintaan.

Säätiöllä on keskeinen rooli myös kriminaalihuollon tukipalveluja tuottavien järjestöjen verkostoitumisessa valtakunnallisen yhteistyön edistäjänä ja koordinaattorina.

VERKKOVARAANI