Kehittämistoiminta

Kehittämishankkeillaan säätiö pyrkii edistämään kohderyhmiensä asemaa ja tarpeenmukaisten palvelujen järjestymistä yhteiskunnassa.

Hankkeilla on myös strateginen rooli säätiön toiminnan kehittämisessä.

Kriminaaliasiamiestoiminnalla säätiö on luonut itselleen roolia ja toimintakäytäntöjä kuntoutukseen sitoutuneen kohderyhmänsä asianajajana ja aseman parantajana palvelujärjestelmässä.

Useiden onnistuneiden hankkeiden myötä säätiö on hankkinut itselleen edellytyksiä toimia järjestöjen kriminaalihuollon tukipalvelujen valtakunnallisena koordinaattorina, viestintäfoorumina ja voimavaraistajana.

Tavoitteena on toteuttaa yhteistyöjärjestöjen kanssa koordinoitu valtakunnallinen kriminaalihuollon tukipalvelujen ja viestinnän verkosto vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kehittämisyksikkö

Kehittämisjohtaja
Maarit Suomela
050 412 4302
maarit.suomela a krits.fi

VERKKOVARAANI