Vaikuttamistoiminta

Säätiö vaikuttaa kriminaalipolitiikan suuntaan, rikoksentekijöitä ja heidän läheisiään koskevaan päätöksentekoon ja lainsäädäntöön. Säätiön tavoitteena on nykyistä kuntoutuspainotteisempi kriminaalipolitiikka, joka edistää vapautuvan sijoittumista yhteiskuntaan, vähentää uusintarikollisuutta ja rikosseuraamuksesta aiheutuvia haittoja.

Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on nykyistä tuloksekkaampi rangaistujen jälkihoito. Se tarkoittaa sektorirajat ylittävää yhteistyötä, jolla turvataan kuntoutusjatkumo rikosseuraamuksesta vapauteen ja jossa otetaan huomioon myös vangin läheisten ja perheen rooli ja tarpeet.

Vaikuttamistoiminta nojaa säätiön arvoihin ja tavoitteisiin. Lainvalmistelutyöhön vaikutetaan myös antamalla lausuntoja.

Lausuntoja

Viimeisimmät lausunnot:

Lausunto esitykseen tutkintavankeuden vaihtoehdoista
324KB, päivitetty 19.4.2016


VERKKOVARAANI