Verkostoituminen

Säätiö on kaikessa toiminnassaan yhteistyöhakuinen.

Kaikki säätiön kehittämisprojektit ovat yhteistyöhankkeita, joiden myötä yhteistyö kriminaalihuollon alalla toimivien järjestöjen kanssa on tiivistynyt kumppanuustoiminnaksi.

Vastaavanlaista kehitystä on tapahtunut myös Rikosseuraamuslaitoksen toimintayksiköiden kanssa.

Kritsin toiminnasta ovat syntyneet Rikosseuraamusasiakkaan läheistyön verkosto (entinen Vankiperhetyön verkosto), Oppimisvalmennustyön verkosto sekä Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT).

Portti vapauteen -sivuston sisältöä tuottavat monet järjestöt, tutkijat ja virkamiehet yhteistyössä Kritsin kanssa.

Pääkaupunkiseudulla myös kuntayhteistyö on lähtenyt kehittymään Tukiasumispalvelujen, Rediksen ja Kriminaaliasiamiestoiminnan kautta.

Kriminaalihuoltoalan pienille vertais- ja omaisjärjestöille säätiön tuki ja kumppanuus on ollut merkittävää, ei ainoastaan aineellisen tuen muodossa vaan erilaisen ohjauksen, konsultoinnin ja yhteistoiminnan muodossa.

Tiivistä yhteistyö on ollut myös säätiön kiinteistössä toimivien Sexpo-Säätiön, A-kiltojen liitto ry:n, Vankien Omaiset ry:n, Vailla Vakinaista Asuntoa ry:n ja Kalliolan Nuoret ry:n kanssa - samoin ammattikorkeakoulujen (Diak-Etelä, Laurea) kanssa.

Lue lisää Kritsin yhteistyömuodoista

VERKKOVARAANI