Viestintä

Viestintä tukee säätiön eri yksiköiden viestintää ja verkostoitumista sekä palvelee tiedotusvälineitä.

Lisäksi viestintä koordinoi Portti vapauteen -palvelua, joka on auttamiskanava internetissä rikostaustaisille ja heidän läheisilleen, sekä heitä kohtaaville ammattilaisille.

Kriminaalihuollon tukisäätiössä on monipuolista asiantuntemusta rikoksentekijöitä ja heidän läheisiään koskien. Ota yhteyttä viestintään ja etsimme sinulle oikean asiantuntijan.www.porttivapauteen.fi

Uutiskirjeet


Viestintäyksikkö

Viestintäkoordinaattori
Lotta Lehmusvaara
Kritsin viestintä ja Portti vapauteen
050 4119 264
lotta.lehmusvaara a krits.fi

Seminaareja

VERKKOVARAANI