Yhteistyö

Säätiön moniin toimintamuotoihin kuuluu kunta- ja vankilayhteistyötä sekä yhteistyötä koulutuksessa.

Krits tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa tuetun asumisen järjestämisessä.

Kritsin hankkeissa on kehitetty ja järjestetty koulutuksia mm. terveyteen, oppimiseen ja perhetyöhön liittyvissä aiheissa. Näitä kursseja ja käsikirjoja on sittemmin otettu käyttöön mm. Rikosseuraamuslaitoksen omassa koulutuksessa.

Säätiössä on säännöllisesti harjoittelijoita ja lopputyön tekijöitä Laurea- ja Diak-ammattikorkeakouluista.

Yhteistyön edistämiseksi säätiössä on rakennettu erilaisia verkostoja.

Kriminaalityön foorumien lisäksi säätiö on järjestänyt tai ollut mukana järjestämässä monia seminaareja ja muita tilaisuuksia.

Lue lisää Kritsin verkostoitumisesta

Esimerkkejä yhteistyöstä
Sosiaalityön kehittäminen suljetussa vankilassa.
Kokemuksia sosiaalityöntekijänä Sukeva-projektista. Anne-Maarit Antikainen. Raportteja 1/2008.
231KB, päivitetty 11.9.2012
Kritsin sosiaalityöntekijä auttaa Vanajan vankeja uuden elämän alkuun.
Juttu on ilmestynyt Kritsin vuoden 2011 vuosikatsauksessa.
96KB, päivitetty 13.7.2012
WOP-ohjaajan päiväkirja kahdesta työpäivästä: Nuoret miehet pitävät Reetta Pihlin kiireisenä
Juttu on ilmestynyt Kritsin vuoden 2011 vuosikatsauksessa.
56KB, päivitetty 13.7.2012
VERKKOVARAANI