Mitä on vankisosiaalityöntekijän arki?

Kun googletti sanan ”vankisosiaalityöntekijä”, ei saanut yhtään osumaa, vaan hakukone ehdotti ”vanhussosiaalityöntekijää”. Tällainen epeli kuitenkin löytyi Suomen Oulusta. Portti vapauteen selvitti, mitä vankisosiaalityöntekijä tekee.

Vankisosiaalityöntekijä Mirja Korkala, kerro aluksi hieman taustastasi

– Työskentelen Oulun kaupungin sosiaalitoimen ja Pohjois-Suomen aluevankilan välisessä hankkeessa vankisosiaalityöntekijänä. Hanke alkoi toukokuussa 2007 ja jatkuu vuoden 2008 loppuun. Aloitin työt syyskuussa 2007 edeltäjäni siirtyessä muihin tehtäviin. Tätä ennen työskentelin Kriminaalihuoltolaitoksen Oulun yksikössä yhdyskuntapalvelupuolella noin 1,5 vuoden ajan. Ja sitä ennen olin ihan muissa tehtävissä nuorisotoimella ja lastensuojelussa muissa kaupungeissa.

– Alkujaan olen koulutukseltani nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja ja sittemmin olen opiskellut sosionomiksi (AMK). Tällä hetkellä suorittelen työn ohessa viimeisiä sosiaalityön opintoja yliopistossa.

Miten työpäiväsi yleensä alkaa?

– Monesti aamu alkaa Pohjois-Suomen aluevankilan sijoittajayksikössä työpöydän ääressä teetä hörppien ja sähköpostia tarkastaen. Keskiviikkoisin päivä alkaa vuoroviikoin Oulun vankilan infossa, jossa käsitellään vankien tilanteita, ja sosiaalitoimen aikuis- ja perhesosiaalityön sosiaalisen tuen tiimipalaverissa, jossa käydään läpi tiimin yleisiä asioita. Matkapäivinä saatan lähteä ajamaan jo kello 7 aikaan.

Millaisia tehtäviä työpäivääsi kuuluu?

– Työni on liikkuvaista ja jokainen päivä on erilainen. Tapaan ilman Kriminaalihuollon valvontaa vapautumassa olevia vankeja kerran viikossa Pelson vankilassa ja kuukausittain Kestilässä, Ylitorniolla ja Oulussa.

– Työ on parityötä vankilan henkilökunnan kanssa: neuvomista, ohjausta, tukemista ja motivointia. Lisäksi tapaan asiakkaita vapautumisen jälkeen ensimmäisellä käyntikerralla sosiaalitoimessa, päihdepalveluissa, työvoiman palvelupisteessä tms. kunkin asiakkaan tilanteen mukaan.

– Asiakastyön lisäksi työhöni kuuluu kehittämistehtäviä. Teen yhteistyötä eri verkostojen kanssa vapautuvien vankien peruspalveluiden saatavuuden parantamiseksi ja tiedon lisäämiseksi. Konkreettisesti tämä tarkoittaa erilaisten koulutusten ja verkostotapaamisten järjestämistä ja eri organisaatioiden tiimeissä vierailua tiedon levitysmielessä.

Millaisia tarpeita asiakkaillasi on?

– Yleisimmin tarpeet liittyvät taloudelliseen tukeen, asumisen järjestämiseen ja päihdehuoltoon. Vapautuvat vangit voivat kuitenkin olla hyvin eri tilanteessa ja joku saattaa kaivata kipeimmin tukea esimerkiksi perheensä pariin palaamiseen tai velkatilanteensa selvittelyyn.

Miksi haluat työskennellä vankilassa?

– Miksi ei? Sinänsä en ole ajatellut työhön hakeutuessani haluavani vankilaan, vaan haluavani työn, jossa saa olla tekemisissä asiakkaiden kanssa ja joka tarjoaa haasteita sekä sopivassa suhteessa vastuuta ja vapautta.

Mikä on hienointa työssäsi? Mitä muuttaisit jos voisit?

– Tämä työ on ollut mahtava näköalapaikka moneen eri organisaatioon ja olen saanut tehdä töitä yhdessä monien erilaisten ihmisten kanssa, joista osalla on hyvinkin pitkä työkokemus omasta työstään

– Asiakastyöskentelyssä hienointa on ollut vapautuvilta vangeilta saatu palaute. Jotkut vangit kertovat, etteivät aikaisemmin vapautuessaan ole kokeneet asioidensa olevan samalla tavalla järjestyksessä kuin nyt. En kai sinänsä muuttaisi työn sisällössä mitään, mutta joihinkin työssä eteen tulleisiin yksittäisiin asioihin olisi kiva saada muutoksia, esimerkiksi päihdepuolelle ja mielenterveyspuolelle toivoisin enemmän resursseja, vapautuvien vankien asuntoasioiden järjestämiseen enemmän ja yksilöllisimpiä vaihtoehtoja, vankiloiden puolelle lisää resursseja esimerkiksi erilaisten kuntoutus- ja hoito-ohjelmien vetämiseen jne.

– Yhdellä lauseella muutostoiveet voisi tiivistää ehkä näin, että jos olisin taikuri, muuttaisin niin kunnan kuin vankilankin puolella kaikki säästötavoitteet kulutustavoitteiksi ja toiminnan tehostamisen velvoitteet toiminnan laadun parantamisvelvoitteiksi ilman budjettirajoja. Mutta valitettavasti taikominen ei minulta onnistu…

Olet Oulun kaupungin palveluksessa, mikä on aika harvinaista. Onko tämä ollut toimiva ratkaisu ja jos on tai ei ole, niin miksi?

– Kun en muusta tiedä, niin olen pitänyt ratkaisua pääosin toimivana. Työni on tavallaan hauska kaksoisagentin rooli, vankilassa edustan sosiaalitoimea ja sosiaalitoimessa vankilaa. Uskon, ettei asiakas ainakaan ole kärsinyt kaksoisroolistani, pikemminkin se on helpottanut ja jouduttanut asioiden käsittelyä ja tiedonkulkua. Sekä vankilan että sosiaalitoimen puolella työntekijätasolla on suhtauduttu hyvin työparityöskentelyyn. Hankkeen aikana yhteistyön tekeminen ja tieto muista organisaatioista on lisääntynyt. Toimenkuvani on oiva esimerkki verkostoitumisesta.

Vuonna 2007 vankeinhoitolaitoksessa työskenteli virkasuhteessa sosiaalityössä, koulutuksessa ja kuntoutuksessa yhteensä 267 henkeä viidessä aluevankilassa (Rikosseuraamusalan vuosikertomus 2007). Lisäksi vankiloissa on viime ja tämän vuoden aikana työskennellyt muutamia sosiaalityöntekijöitä kuntien, järjestöjen ja vankeinhoidon välisissä kumppanuushankkeissa. Rangaistuksen suorittamisen aloitti 6573 henkeä joko vankilassa tai avolaitoksessa. Vapautumisvaiheen suunnittelu on osa rangaistusajan suunnitelmaa. Vapautumisvaiheen suunnitelma laadittiin runsaalle kolmasosalle vankilasta vapautuneista.

Kuva: Unsplash