Skottivangit säilyttävät suhteensa yhteiskuntaan aikapankin kautta

Skotlannissa on hyödynnetty menestyksellisesti aikapankkijärjestelmää vankien yhteiskunnallisten kytkösten ylläpitäjänä.

 

Aikapankkitoiminnassa on mukana jo kuusi skotlantilaista vankilaa, joista yksi on korkean turvallisuustason vankila. Vuonna 2008 vankilatarkastaja nosti aikapankkitoiminnan esiin hyvänä käytäntönä vankiloissa.

 

Aikapankin ideana on vaihtaa palveluja aikaa, ei rahaa, vastaan. Yksikkönä on tovi, joka vastaa yhtä työtuntia.

Aikapankin kautta voi saada ja tarjota palveluja, kuten lastenhoitoa, ompelua, kodin remppahommia, kauppakyytejä, siivousta, ruoanlaittoa – kukin tarpeidensa mukaan. Jokaisen työ on yhtä arvokasta. Aikapankkitoiminnalla rakennetaan luottamusta, vuorovaikutussuhteita sekä vaihtoehtoista taloutta.

Edinburghin vankilassa aikapankkitoiminta käynnistyi jo vuonna 2007. Vankilassa toimii vertaistukiohjelma, jossa uudet vangit saavat opastusta vankilan toiminnoista muilta vangeilta tai toimivat tukihenkilöinä.

Muissa vankiloissa vangit voivat kerätä toveja esimerkiksi tekemällä vankilehteä, opettamalla toisia vankeja lukemaan tai auttamalla näitä tekemään ansioluetteloita.

Näillä toiminnoilla vangit ansaitsevat aikapankkijärjestelmässä toveja, jotka menevät aikapankissa kuntalaisten käyttöön vapaaehtoistyönä ja -palveluina. Vangit voivat myös lahjoittaa tovejaan perheenjäsenilleen, jos nämä kuuluvat Edinburghin aikapankkiin.

Vankien lahjoittamilla toveilla on saatu esimerkiksi saattaja lääkärille, tai vapaaehtoisia yhteisötapahtumien järjestämiseen.

Saughtonin vankilassa oli viime helmikuussa kymmenen aktiivista vankia, jotka lahjoittavat toveja aikapankille jaettavaksi läheisilleen tai niille ihmisille, jotka eivät pysty itse keräämään toveja tarvitsemiinsa vaihtoihin.

Helmikuussa vangit olivat lahjoittaneet yhteensä 300 tovia ja pitivät ohjelmaa loistavana. Osallisuus yhteiskuntaan vahvistaa myös vankien itsetuntoa ja siten mahdollisuutta kuntoutumiseen vapautumisen jälkeen.

Myös vankilan henkilökunta on tyytyväinen yhteistyöhön.  Lisäksi toiminta on innoittanut aikapankin jäseniä, joista osa on käynyt tapaamassa toveja lahjoittaneita vankeja. Nämä kymmenen vankia ovat aikapankin kautta auttaneet vähentämään lainrikkojiin kohdistuvia pelkoja ja ennakkoluuloja.

Aikapankki tarjoaa rikoksentekijälle mahdollisuuden osallistua yhteiskuntaan myös vankeusaikana, mikä on tärkeää vankilasta paluun ja poissa pysymisen näkökulmasta. Aikapankki tarjoaa keinon olla samanlainen yhteisön jäsen kuin muut.

Erityisen tärkeää se on siitä näkökulmasta, että vankeusaikana vanki ei voi osallistua perheensä arkeen, mutta lahjoittamalla tovit perheenjäsenilleen hän voi olla tukemassa heitä myös vankeusaikana.

Skotlannissa aikapankki toimii myös siviilistä vankilaan: vapaudessa elävät kuntalaiset voivat kerätä toveja vankien ystävänä (vankilavierailut), kirjoittamalla ulkomailla tuomiotaan suorittaville vangeille, avustamalla vankien perheitä esimerkiksi lastenhoidossa tai käymällä opettamassa vangeille mm. meditaatiotekniikoita tai väkivallatonta viestintää.

Myös Yhdysvalloissa aikapankkia on käytetty lainrikkojien kuntoutumisen tukena.  Vankilasta vapautuneet naiset ovat maksaneet jälkihuoltopalveluja aikapankin kautta hankkien itselleen toveja tukemalla toisia samassa tilanteessa olevia.

Aikapankkitoiminta on nousussa myös Suomessa. Eikö rikosseuraamusala voisi täälläkin lähteä mukaan? Vankiloissa on pulaa työtoiminnasta ja monen vangin perhe on pienituloinen.

Kun valtion päämiehetkin peräänkuuluttavat yhteisöllisyyden tarvetta, ei kai tämä voi olla liian radikaalia?